Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 273-278
Produkcija i kvalitet biljne mase prirodnog travnjaka ass. Danthonietum calycinae na Kopaoniku
Institut za istraživanje u poljoprivredi Srbije, Centar za krmno bilje, Kruševac
Sažetak
Jedna od najzastupljenijih zajednica u brdsko-planinskom području je Danthonietum calycinae. Praćena je produkcija, floristički i hemijski sastav biljne mase u uslovima različitog đubrenja (1. N100P60K60, 2. N60+40P60K60 3. kontrola) i rokova iskorišćavanja (1. vlatanje, 2. početak klasanja i 3. puno klasanje dominantnih vrsta). Đubrenjem travnjaka produkcija je uvećana za 89,1-124,2% u zavisnosti od tretmana i roka iskorišćavanja. Primenom celokupne količine đubriva u proleće je dobijen nešto veći prinos travnjaka u odnosu na razdeljenu količinu. Najveća produkcija je dobijena kosidbom travnjaka u fazi početka klasanja dominantnih vrsta, do kada je i dobijeno po dva otkosa, dok je kasnijom kosidbom dobijen samo jedan otkos. Na đubrenim parcelama u florističkom sastavu dominiraju trave (preko 60%), a najzastupljenija vrsta je Agrostis vulgaris. Đubrenjem su potisnute leguminozne biljke, kao i biljke iz ostalih familija (uslovno nazvanim korovima). Dobijena biljna masa je lošeg kvaliteta, posebno u kasnijim rokovima kosidbe, sa niskom sadržajem proteina i mineralnih materija (P i K) zadovoljavajućim sadržajem Ca i Mg i visokim sadržajem celuloze.
Reference
Lazarević, D. (1994) Improvement of yields of natural Grasslands of Mt. Kopaonik in conditions of intensive management and utilization. Review of Research Work at the Faculty of Agriculture, vol. 39, br. 2, str. 55-67
Lazarević, D., Stošić, M., Pavešić-Popović, J. (1995) Dinamics of production of natural Grassland Danthonietum calycinae in Mt. Kopaonik, Serbia. Review of Research Work at the Faculty of Agriculture, vol. 40, br. 1, 85-92
Lazarević, D., Mrfat-Vukelić, S., Stošić, M., Dinić, B. (2003) Potential of natural grasslands in mountainous and hilly areas of Serbia. u: Symposium of the EGF Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment (12th) Pleven, Bulgaria, 26-28 May, vol. 8. 60-64
Mrfat-Vukelić, S., Kojić, M., Stošić, M. (1988) Pregled livadske vegetacije Radočela. u: VI Jug. simpoz. o krmnom bilju, Osijek - zbornik radova, str. 361-367
Pavešić-Popović, J. (1970) Uticaj mineralnih đubriva na prinos i bitanički sastav travnog pokrivača livada tipa Danthonietum calycinae. Beograd, 1-80, Magistarski rad
Stošić, M. (1972) Uticaj mineralnih đubriva na botanički sastav i produktivnost livada tipa Danthonietum calycinae na Sjeničko-peštarskoj visoravni. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 91, str. 97-106
Stošić, M., Lazarević, D., Dinić, B. (1996) Uticaj vremena iskorišćavanja i načina primene azotnog đubriva na raspored produkcije prirodnog travnjaka tipa Agrostetium vulgaris na Kopaoniku. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 26, str. 309-316
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.