Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2008, vol. 136, br. 1-2, str. 38-45
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.2298/SARH0802038T
Identifikacija lica metodom kompjuterizovane superpozicije - prikaz metoda i dva slučaja
aInstitut za sudsku medicinu, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicinu
cUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Medicinski fakultet

e-adresa: tsandor@neobee.net

Sažetak

Uvod Superpozicija je metod za identifikaciju lica nestalih osoba preklapanjem digitalne fotografije lobanje i fotografije zaživotnog izgleda lica osobe koja se traži. Metod se sastoji od slikanja lobanje u istoj poziciji kao što je i glava na fotografiji, označavanja antropometrijskih tačaka na snimcima lica i lobanje proporcionalnim uvećanjem njihovih transparentnih slika i njihovim superponiranjem na monitoru kompjutera. Izvođenje metoda podrazumeva saradnju antropologa, stomatologa, forenzičkog patologa i stručnjaka za kompjutere, radi smanjenja objektivnih i subjektivnih grešaka pri identifikaciji. Prikazi slučaja Prikazujemo dva slučaja pozitivne identifikacije lica metodom kompjuterizovane superpozicije. U prvom slučaju reč je bila o muškarcu starom 65 godina koji je nekoliko puta operisan od kraniofaringeoma. Trepanacioni otvor, koji je vidljiv na fotografijama lica u vidu udubljenja na čelu, predstavlja lično svojstvo osobe, pogodno za ciljanu identifikaciju. U drugom slučaju u pitanju je bila žena stara 83 godine koja je identifikovana ovom metodom iako je fotografija lica bila napravljena najmanje 26 godina pre smrti. Zaključak Metod je, s naučnog aspekta, potpuno savladan i razrađen. Treba ga primenjivati u slučajevima pronalaska lobanje nepoznate osobe, upoređujući ga sa fotografijom zaživotnog izgleda lica neke nestale osobe, odnosno kada drugi metodi identifikacije nisu dali željene rezultate ili se nisu mogli primeniti.

Ključne reči

Reference

Aulsebrook, W.A., Iscan, M.Y., Slabbert, J.H., Becker, P. (1995) Superimposition and reconstruction in forensic facial identification: A survey. Forensic Sci Int, 75(2-3): 101-20
Austin-Smith, D., Maples, W.R. (1994) The reliability of skull/photograph superimposition in individual identification. J Forensic Sci, 39(2): 446-55
Bajnoczky, I. (1994) A video-szuperprojekciós eljárás bizonyító értéke az egyedi személyazonosításban. Pecs, kandidátusi értekezés
Balneva, T.S., Veselovskaja, E.V., Lebedinskaja, G.V., Pestrjakov, A.P. (1988) Antropologičeskie tipii drevnego naselenija na territorii SSSR. Moskva, itd: Nauka
Eckert, W.G., Teixeira, W.R. (1985) The identification of Josef Mengele: A triumph of international cooperation. Am J Forensic Med Pathol, 6(3): 188-91
Gatliff, B.P. (1984) Facial sculpture on the skull for identification. Am J Forensic Med Pathol, 5(4): 327-32
George, M.R. (1987) The lateral craniographic method of facial reconstruction. J Forensic sci, Sept, 32 (5), 1305-1330
Gerasimov, M.M. (1955) Vosstanovljenie lica po čerepu / Wiederherstellung des Gesichts auf Grund des Schädels. Moskva: Akademija nauk
Goyne, T.E.W. (1982) Reconstructing the face from the scull as a means of identification. Med Leg Bull, Jan.-Feb., 31(1), 1-16
Jayaprakash, P.T., Srinivasan, G.J., Amravaneswaran, M.G. (2001) Cranio-facial morphanalysis: A new method for enhancing reliability while identifying skulls by photo superimposition. Forensic Sci Int, 117(1-2): 121-43
Kumari, T.R., Sekharan, P.C. (1992) Remote control skull positioning device for superimposition studies. Forensic Sci Int, 54(2): 127-33
Lan, Y. (1992) Development and current status of skull-image superimposition: Methodology and instrumentation. Forensic Sci Rev, 4, str. 125-136
McKenna, J.J. (1988) A method of orientation of skull and camera for use in forensic photographic investigation. J Forensic Sci, 33(3): 751-5
Pesce, D.V., Colonna, M., Vacca, E., Potente, F., Introna, F. (1986) Computer-aided skull/face superimposition. Am J Forensic Med Pathol, 7(3): 201-12
Takač, Š., Budakov, B. (2007) Forenzična antropologija i identifikacija. u: Tasić M. i dr. [ur.] Sudska medicina, Novi Sad: Zmaj, str. 423-439
Takač, Š. (2004) Superpozicija - SP 302/85 RS. u: Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije (ADJ) sa međunarodnim učešćem, Čačak, Zbornik saopštenja, (XLIII)
Takač, Š. (2006) Superpozicija - SP 925/04 Đ.M. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 439-452
Takač, Š. (2003) Superpozicija - osnovna načela. u: Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije (ADJ) sa međunarodnim učešćem (XLII), Sombor, 28-30 maj, zbornik rezimea, 88
Takač, Š. (2004) Superpozicija - SP 61/85 N.P. u: Simpozijum Antropologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (II), Jahorina, 23 -25 april, zbornik sažetaka, Društvo Antropologa Republike Srpske (DARS), 37
Takač, Š. (1988) Rekonstrukcija lica na osnovu kostiju lobanje kao metoda identifikacije - osnovna načela. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 25, str. 43-53
Takač, Š. (2006) Superpozicija - SP 123/87 M.N. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 453-463
Takač, Š. (2005) Superpozicija - SP 777/88 B.M. u: International Symposium on Morphological Sciences (XVIII), June, Abstract Book, Belgrade: Academy of Sciences and Arts, 210
Takač, Š. (2007) Superpozicija - SP 123/85 Š.K. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 179-196
Takač, Š. (2007) Superpozicija - SP 60/04 M.N. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 197-210
Ubelaker, D.H., Bubniak, E., O'Donnell (1992) Computer-assisted photographic superimposition. J Forensic Sci, 37, str. 750-62
Yoshino, M., Matsuda, H., Kubota, S., Imaizumi, K., Miyasaka, S., Seta, S. (1997) Computer-assisted skull identification system using video superimposition. Forensic Sci Int, 90(3): 231-44