Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 143, br. 11-12, str. 763-768
Pravilno popunjavanje lekarskog izveštaja prilikom konstatacije smrti
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicinu + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
bGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
Ključne reči: stručno-metodološko uputstvo; izveštaj lekara; dijagnostikovanje smrti
Sažetak
Dijagnostikovanje smrti i izdavanje potvrde o utvrđivanju smrti je odgovorna i profesionalna javna aktivnost lekara službe hitne medicinske pomoći (HMP), koja je stalno izložena kontroli građana i javnosti uopšte. Dijagnostikovanje smrti je neophodno kako bi se potvrdila prava smrt i isključila prividna smrt, tj. da bi se na taj način izbeglo sahranjivanje živih, odnosno prividno mrtvih osoba. Cilj ovog stručno- metodološkog uputstva, zasnovanog na savremenim medicinskim podacima, jeste da pomogne lekarima HMP pri pravilnom popunjavanju lekarskog izveštaja o dijagnostikovanju smrti. Ukoliko je ishod primenjenih mera reanimacije negativan ili kada je osoba pronađena mrtva, lekar je dužan da dijagnostikuje smrt i pravilno popuni formular o dijagnostikovanju smrti. Takođe se preporučuje EKG pregled i da se registruje asistolija u najmanje dva odvoda. Moralna obaveza svakog lekara HMP jeste da tokom postupka dijagnostikovanja i lečenja primeni sva raspoloživa dostignuća i znanja savremene medicine, stečena na osnovu ekstenzivnih međunarodnih studija, što je svakako bila glavna teorijska osnova za stvaranje ovog stručno- metodološkog uputstva. Oni koji se u svome radu ponašaju drugačije čine to po svojoj savesti, dolazeći u situaciju da zbog toga profesionalno - pa i krivično odgovaraju.
Reference
*** (2010) International classification of diseases, tenth revision, clinical modification (ICD-10-CM). Geneva: Center for Health Statistics
*** (2011) Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti. Službeni glasnik RS, br. 25
Anđelić, S. (2010) A prediction survival model for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitations. J Crit Care, 26(2):223.e11-8
Anđelić, S., Panić, G., Sijacki, A. (2011) Emergency response time after out-of hospital cardiac arrest. Eur J Intern Med., 22(4), 386-93, DOI: 10.1016/j.ejim.2011.04.003
Anđelić, S., Ivančević, N., Bogunović, S. (2012) Reaction times as indicators of the quality of expert work of Belgrade municipal institutions for emergency medical services. Central European Journal of Medicine, 8(1), 90-5, DOI: 10.2478/s11536-012-0102-0
Anđelić, S., Đorđević, N. (2010) Out-of hospital cardiopulmonary resuscitation in four Serbian university cities: outcome follow-up according to the ‘Utstein style. Signa Vitae, 5(1); 27-33
Anđelić, S. (2008) Vanbolnička kardiopulmonalna reanimacija odraslih. Beograd: Zadužbina Andrejević
British Medical Association (2002) Decisions relating to cardio-pulmonary resuscitation: A joint statement from the British Medical Association, The Resuscitation Council and the Royal College of Nursing. London: Ethics Department, British Medical Association
Canas, F., de la Grandmaison, G.L., Guillou, P.J., Jeunehomme, G., Durigon, M., Bernard, M.H. (2005) Medical and legal problems of death certificates. Revue Prat., 55(6), 587-94
Collier, R. (2012) Managing an expected home death. CMAJ, 184(4): 396-7
Lockey, A.S. (2002) Recognition of death and termination of cardiac resuscitation attempts by UK ambulance personnel. Emergency medicine journal, 19(4): 345-7
Monsó, i F.C. (2012) Signing the death certificate: legality and ethics. Atencion primaria, 44(4): e20-2
Nguyen, F., Mathy, F., Hervé, C., de la Grandmaison, L.G., Charlier, P. (2012) How to complete a death certificate?. La Revue du praticien, 62(6): 759-63
Nichol, G., Thomas, E., Callaway, C.W., Hedges, J., Powell, J.L., Aufderheide, T.P., Rea, T., Lowe, R., Brown, T., Dreyer, J., Davis, D., Idris, A., Stiell, I. (2008) Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome. JAMA, 300(12): 1423-31
Robbins, J.A. (2012) Commentary: death certificate reporting needs to be fixed. Journal of public health policy, 33(2): 215-7
Savić, S. (2009) Physicans' responsibility between social criticism, legal rules, and medical ethics. Medical Data Rev., 1(3); 37-41
Savić, S., i dr. (2000) Hirurška intervencija i lekarska odgovornost. u: Stevović D., Dragović M. i dr. [ur.] Hirurgija za studente i lekare, Beograd: Savremena administracija, 1009-12
Savić, S. (2002) Smrt i utvrđivanje smrti. u: Vučović D., i dr. [ur.] Urgentna medicina, Beograd: Obeležja, p. 1235-6
Walker, S., Rampatige, R., Wainiqolo, I., Aumua, A. (2012) An accessible method for teaching doctors about death certification. HIM J., 41(1), 4-10
Zollinger, U., Plattner, T. (2005) The unusual cause of death--a special assignment for the doctor in emergency service. Therapeutische Umschau. Revue thérapeutique, 62(6): 413-8
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: iskustva iz prakse
DOI: 10.2298/SARH1512763S
objavljen u SCIndeksu: 03.02.2016.

Povezani članci