Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 56, br. 1-4, str. 77-86
Porast i sporulisanje kolonija Venturia inaequalis na različitim temperaturama i podlogama
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd

e-adresaalgoran@sezampro.yu
Ključne reči: jabuka; čađava krastavost ploda; Venturia inaequalis; porast; fruktifikacija; temperatura; podloge
Sažetak
Najveći broj tretmana u zaštiti jabuke izvodi se protiv prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavost plodova. Međutim, mali broj raspoloživih fungicida, često primenjih u povećanim količinama, uzrokuje pojavu smanjene osetljivosti patogena prema upotrebljavanim fungicidima. Zato se javila potreba ispitivanja ove pojave i u laboratorijskim uslovima. Da bi se ova istraživanja sprovela potrebno je ispitati uslove pod kojima patogen ima optimalni porast i fruktifikaciju, u cilju iznalaženja najboljih podloga i uslova za gajenje patogena koji bi poslužili u ispitivanjima njegove osetljivosti prema fungcidima u laboratorijskim uslovima. Prema dobijenim rezultatima, temperaturni optimum za porast kolonija je između 15º i 20ºC, minimum je oko 1ºC, a maksimum je 27ºC. Najpogodnija podloga za sporulaciju patogena je podloga od slada, a neznatno slabija sporulacija je na podlozi od krompira. Utvrđeno je da je intenzitet sporulacije najveći pri temperaturi od 15ºC, na podlozi od slada (1, 6 x 105 spora/ml).
Reference
Arsenijević, M., Guberinić, Đ. (1990) Razvoj Septocyta ruborum (Lib.) Petr. (syn. Rhabdospora ramealis) Rob. ex Desm. (Sacc) in vitro. Arhiv za poljoprivredne nauke, 50(178): 153-164
Backus, E.J., Keitt, G.W. (1940) Some nuclear phenomena in Venturia inaequalis. Bulletin of the Torrey Botanical Club, 67(9): 765
Borić, B. (1985) Uticaj visokih temperatura na klijavost konidija Venturia inaequalis (Cooke) Winter. Zaštita bilja, 172, str. 143-148
Borić, B. (1985) Uticaj temperature na klijavost spora Venturia inaequalis (Cooke) Winter i uticaj starosti na njihovu vitalnost. Zaštita bilja, 36 (3), br. 173:295-302
Borić, B. (1985) Rast kultura i obrazovanje reproduktivnih organa Pleospora herbarum (Pers. ex Fr.) Rabenh. na različitim temperaturama i pH vrednostima. Zaštita bilja, Beograd, vol. 36 (4), br. 174, str. 371-377
Borić, B., Draganić, M., Aleksić, G. (1994) Morfološke karakteristike izolata Venturia inaequalis sa teritorije Jugoslavije i odgajivačke vrednosti nekih hranljivih podloga. u: Jugoslovenski kongres o zaštiti bilja, (III), Vrnjačka Banja, Zbornik rezimea (38), 48
Dhingra, O.D., Sinclair, J.B. (1985) Basic plant pathology methods. Boca Raton, FL: CRC Press
Ivanović, M. (1992) Mikoze biljaka. Beograd: Nauka
Korhonen, K., Hintikka, V. (1980) Simple isolation and inokulation methods for fungal cultures. Karstenia, 20, str. 19-22
MacHardy, W.E. (1996) Apple scab: Biology, epidemiology and management. St. Paul, Minnesota: APS Press
Mišić, P. (1967) Ispitivanje načina pripreme čiste kulture Fusicladium dendriticum (Walr)Fck. i njegove primene u inokulaciji hibrida jabuke u fazi kotiledona. Jug. voćarstvo, 1, 40-45
Mišić, P.D. (1994) Jabuka. Beograd: Nolit
Moore, M.H. (1964) Glashouse experiments on apple scab. I: Foliage infection in relation to wet and dry periods. Annals of Applied Biology, 53(3): 423
Puttoo, B.L., Basu, C.K.C. (1987) Growth and sporulation of Spilocea pomi anamorph Venturia inaequalis on agar media. Proc. Nat. Acad. Sci., India, B. 57, Nº3, 313-314
Ross, R.G. (1974) Conidium production of Venturia inaequalis in synthetic culture media. Canadian Journal of Plant Science, 54(1): 93
Sholberg, P.L., Yourston, J.M., Warnock, D. (1989) Resistance of Venturia inaequalis to Benomyl and Dodine in British Columbia, Canada. Plant Dis, Vol. 73, No8, 667-669
Sholberg, P.L., Yourston, J.M. (1991) Phenotype paterns of benomyl-resistant isolates of venturia inaequalis in eight orhards in British Columbia, Canada. Plant Disease, vol. 75, No 6, 616-619
Stojanović, D. (1958) Prilog proučavanju biologije i mogućnosti suzbijanja Venturia inaequalis (Cke) Wint. Zaštita bilja, 45, 3-12
Studt, H.G., Wetzien, H.C. (1975) Der Einfluß der Umweltfaktoren Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Licht auf die Konidienbildung beim Appfelschorf, Venturia inaequalisI (Cooke) Winter. Journal of Phytopathology, 84(2): 115
Wallroth, F.G. (1996) Cladosporium dendriticum. FL. Crypt. Germ, 1:169, loc. cyt., Mac Hardy
Wiesmann, R. (1931) Untersuchungen über Apfel und Birnenschofpilz Fusicladium dendriticum (Wallr) Fckl. Und Fusicladium pirinum (Lib) Fckl. sowie die Schorfanfälligkeit enzelner Apfel und Birnensorfen. Landw. Jahrb. Schweiz, 45, str. 109-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.