Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 44, br. 2, str. 344-356
Žene u policiji
Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Ključne reči: policija; žene; školovanje; međunarodna dokumenta
Sažetak
Rad je posvećen pitanju zapošljavanja žena u policiji, kao i statusu koji imaju. Kako bi se stekla potpunija slika o tome, dat je prikaz međunarodnih dokumenata koji izričito potvrđuju ravnopravnost žena i muškaraca i insistiraju na zabrani diskriminacije žena prilikom zapošljavanja. Takođe su prikazani i specijalizovani organi za zaštitu prava žena, formirani na međunarodnom nivou. Mesto žene u policijskoj profesiji tretirano je kroz saznanja i iskustva naše i drugih zemalja u vremenskom rasponu od početka dvadesetog veka do danas. Posebno je analizirana trenutna zastupljenost žena u Ministarstvu unutrašnjih pOslova Republike Srbije. S tim u vezi, neophodno je bilo i obraditi pitanje školovanja devojaka, naročito u Višoj školi unutrašnjih poslova, kao i mentorski rad sa njima.
Reference
Bark (1927) Pitanje ženske policije. Policija
de Rover, C. (1998) Služiti i štititi - o ljudskim pravima i humanitarnom pravu za policiju i snage bezbednosti. Ženeva: Međunarodni komitet Crvenog krsta
Dimitrijević, V.B., Lazin, Đ.R., ur. (1993) Ljudska prava - međunarodni dokumenti. Beograd: Centar Marketing
Franzke, B., Wiese, B. (1999) Emocionalne žene - hladnokrvni muškarci. Izbor članaka iz stranih časopisa, Zagreb, br, 1
Janković, Z. (1926) Žene u policiji. Policija, br. 11/1916, str. 296-299
Kavran, D.Đ. (1991) Nauka o upravljanju - organizacija, kadrovi i rukovođenje. Beograd: Naučna knjiga
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Monk, R. (2001) Izveštaj o radu policije u Saveznoj Republici Jugoslaviji - izveštaj OEBS-a. Beč: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
Slater, J. (2001) Izveštaj o proceni stanja ljudskih prava, etike i standarda policijskog funkcionisanja u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori. Strazbur: Savet Evrope - Komitet za rad policije
Talijan, M. (1999) Ostvarivanje kontrole kao delatnost procesa rukovođenja unutrašnjim poslovima - teorijsko-strategijske osnove. Beograd: VŠUP
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2009.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2007)
Žena policajac kroz istoriju
Petrović Dijana

Nauka bezbednost policija (2003)
Mesto i uloga kontrole i nadzora u reformi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
Teofilović Nebojša

Bezbednost, Beograd (2002)
U susret reformama policijskog školstva - jedna vizija
Talijan Momčilo, i dr.

prikaži sve [67]