Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 46, br. 5, str. 723-732
Policija kao subjekt prevencije organizovanog kriminaliteta u odnosu na povratnike
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Uspešnost borbe policije protiv povratnika - učinioca krivičnih dela sa elementima organizovanog kriminaliteta, u najvećem stepenu zavisi od otkrivanja njegovih uslova i uzroka koji pogoduju njegovom nastajanju i razvoju, a što se postiže preduzimanjem adekvatnih preventivnih mera. Samo u slučajevima kada društvo, odnosno policija u međusobnoj povezanosti i koordiniranosti sa drugim subjektima preduzima odgovarajuće preventivne mere na tom polju, uz adekvatne mere represije, može uspešno da se bori protiv ove izrazito negativne društvene pojave visokog stepena društvene opasnosti i protivpravnosti.
Reference
*** (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (2002) Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive - zbornik radova. Beograd: Policijska akademija
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Policijska akademija
Jović, M. (1998) Kriminalna ličnost - da li se rađa ili postaje. Leskovac: GP Napredak
Krivokapić, V. (1991) Organi unutrašnjih poslova u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta. Beograd: VŠUP
Krivokapić, V. (1998) Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta. u: Prevencija kriminaliteta, Beograd: IKSI
Krivokapić, V.V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V. (2003) Preventivna kriminalistika - od ideje do realizacije. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 3, str. 340-352
Krstić, O. (2003) Prognostika kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovi metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Milutinović, M. (1981) Kriminalna politika. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M.M. (1984) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Radulović, Lj. (1999) Kriminalna politika - politika suzbijanja kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1987) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Škulić, M.Z. (2003) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
Šlegel, K. (2003) Transnacionalni kriminal. Pogledi
Tatarac, S., Makra, A. (1971) Služba unutrašnjih poslova i prevencija kriminaliteta. Beograd: Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove
Zon, V. (2003) Prevencija kriminala u Evropskoj perspektivi. Beograd: Policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci