Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 47, br. 4, str. 649-682
Teritorijalni princip u organizovanju policije Republike Srbije
SUP, Beograd
Ključne reči: teritorija; teritorijalni princip; policija; organizacija; struktura; sistem; poslovi policije; bezbednosni sektor; sektorski način rada; policija u lokalnoj zajednici; bezbednost
Sažetak
U radu se razmatra obim i sadržaj primene teritorijalnog principa u organizovanju policije Republike Srbije. Nakon određivana ključnih pojmova teritorijalni princip se posmatra u odnosu na poslove policije i način njegove primene u uspostavljanu organizacione strukture policije u Srbiji. Razmatra se primena teritorijalnog principa kroz postojeći tzv. sektorski način rada, koncept policije u lokalnoj zajednici i daju se novi mogući načini primene ovog principa u budućnosti. U radu se mnogostruki značaj teritorijalnog principa na organizacionu strukturu policije Srbije pored teorijsko-normativnih razmatrana prikazuje i kroz ovovremenu praksu.
Reference
*** (2002) Istraživanje mišljenja u policiji o radu policije u lokalnoj zajednici. Beograd: Misija OEBS u SRJ, Odeljenje za sprovođenje zakona
*** (2002) Opažanje policije u Srbiji. Beograd: Partner
*** (1989) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (2002) Predlog plana za razvoj i implementaciju projekta policija u lokalnoj zajednici. Beograd: MUP RS, Uprava policije, 14 broj 1650/-II, jun 2002
*** (2004) Srbija - projekat policije u lokalnoj zajednici - izveštaj o statusu projekta. Beograd: DFID - Department for International Development
*** (2002) Stavovi građana Srbije prema policiji. Beograd: Partner, istraživanje
*** (2003) Stanovništvo - popis stanovništava, domaćinstava i stanova u 2002., 1 - nacionalna ili etnička pripadnost - podaci po naseljima. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2003) Stanovništvo - popis stanovništava, domaćinstava i stanova u 2002., 2 - pol i starost - podaci po naseljima. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Aranđelović, D. (1997) Mesto i uloga vođe sektora u organizaciji rada na bezbednosnom sektoru. Bezbednost, 02, 249-256
Aussant, G. (1994) Policijski službenik - profesionalac u služi lokalne zajednice. Bezbednost, 02, 209-212
Beckley, A. (2000) Human rights for police officers and support staff: The pocket guide. Surrey, England, UK: The New Police Bookshop
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B. (1997) Ljudska prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Dinić, B. (1982) Oblici delatnosti i način postupanja pripadnika milicije u vršenju službe. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đorđević, O. (1986) Leksikon bezbednosti. Beograd-Ljubljana: Partizanska knjiga
Feltes, T. (2001) Koncept zero (nule) tolerancije. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 4, str. 541-548
Hadžić, M., ur. (2003) Reforma sektora bezbednosti - zbornik tekstova. Beograd: G17 Institut
Ignjatović, Đ.M. (1996) Kriminologija. Beograd: Nomos
Kešetović, Ž.M. (1997) Zadovoljstvo zajednice policijom - zapadno australijsko iskustvo. Bezbednost, 04, 515-533
Lukić, R.D., Košutić, B.P. (1985) Uvod u pravo. Beograd: Naučna knjiga
Miletić, S. (2001) Pojmovnik policijskog prava - značenje 650 pojmova iz oblasti unutrašnjih poslova. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, B. (1995) Klasična lokalna policija i koncept policije u zajednici. Bezbednost, 03, 289-298
Milosavljević, B. (2004) Ljudska prava i policija - standardi ljudskih prava za policiju. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Monk, R. (2001) Izveštaj o radu policije u Saveznoj Republici Jugoslaviji - izveštaj OEBS-a. Beč: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
Nikolić, M. (1997) Neka pitanja organizovanja i načina obavljanja unutrašnjih poslova. Bezbednost, 05, 728-741
Pugh, M.G. (1994) Dobar policajac - kvalitet, uloge i koncepcije. Bezbednost, 6, 713-718
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Simonović, B.R. (2001) Predlog za institucionalizovanje prevencije kriminala u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 3, str. 261-279
Simonović, B. (2001) Uloga policije u prevenciji kriminala ha nivou lokalne zajednice - nove strategijske osnove i pristupi, osnovi organizacije policije i institucionalno organizovanje prevencije kriminaliteta u pojedinim državama. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 1, str. 33-54
Simonović, B. (2001) Strategijske osnove programa prevencije kriminala na nivou lokalne zajednice - svetska iskustva - osnovni programi, pozitivni rezultati, teškoće pri implementaciji i načini prevazilaženja. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 2, str. 162-184
Skakavac, Z. (1997) Neki aspekti donošenja i primene Uputstva o načinu organizovanja i vršenja unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru. Bezbednost, 05, 633-639
Slater, J. (2001) Izveštaj o proceni stanja ljudskih prava, etike i standarda policijskog funkcionisanja u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori. Strazbur: Savet Evrope - Komitet za rad policije
Slejter, D. (2003) Strateško planiranje i reforma policije. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 6, str. 913-918
Šereš, Š. (1984) Teorija sistema. Subotica: Ekonomski fakultet, OOUR Institut za informatiku i organizaciju
Talijan, M., Aranđelović, D., Velimirović, D. (2001) Organizacija i poslovi uniformisanih pripadnika policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Vojinović, M. (2004) Policija u zajednici. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 3, str. 431-452
Vujaklija, M. (1985) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2007)
Decentralizacija, regionalizacija i oblici organizovanja policije
Avramović Nenad, i dr.

Bezbednost, Beograd (2004)
Angažovanje građana - dobrovoljaca u poslovima policije i prevenciji kriminaliteta
Vuković Slaviša

Bezbednost, Beograd (2007)
Žena policajac kroz istoriju
Petrović Dijana

prikaži sve [433]