Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 47, br. 6, str. 950-966
Načelo javnosti rada policije u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta
Policijska akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: načelo javnosti; odnosi policije i građana; savetovanje građana; obaveštavanje građana putem medija; ograničenja u obaveštavanju građana; tajnost u radu policije
Sažetak
Za uspostavljanje uzajamnog poverenja policije i građana od posebnog je značaja postojanje otvorene komunikacije i slobodnog pristupa podacima o radu policije u oblasti sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta. Građani očekuju od policije da postupanje njenih pripadnika bude javno, a samo u izuzetnim i opravdanim slučajevima tajno. Zbog toga, obaveštavanje građana od strane policije treba da bude stalan metod za poboljšanje uzajamnih odnosa. U pitanju je metod koji podrazumeva plansko, kontinuirano i blagovremeno pružanje informacija građanima o radu pripadnika policije, stanju kriminaliteta i načinima zaštite od krivičnih dela. Uobičajeno policija obaveštava građane davanjem pismenih i usmenih saopštenja preko sredstava javnog informisanja, izdavanjem eksternih publikacija namenjenih građanima i kroz neposredne kontakte sa građanima. Iako načelo javnosti rada policije u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta ima svoj nesumnjiv značaj za uspostavljanje odnosa poverenja sa građanima, treba imati u vidu da je policija u određenim slučajevima prinuđena da ograničava pristup podacima kako njihovim iznošenjem u javnost ne bi prouzrokovala štetne posledice. U pitanju su oni podaci čijim iznošenjem policija može prouzrokovati štetne posledice po interese društva i privatne interese lica na koga se ti podaci odnose.
Reference
*** (2002) Opažanje policije u Srbiji. Beograd: Partner
Aleksić, Ž.L. (2002) Prevencija kriminaliteta i kriminalistika. u: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta - stanje, mogućnosti i perspektive, Beograd: Policijska akademija
Brown, F.M. (1986) Policijski informatori - neka zapažanja u pogledu njihove upotrebe, zloupotrebe i kontrole. Izbor, br. 2
Ender, K. (1966) Policija i građani u zajednici protiv opasnosti. Izbor, br. 4
Frinnel, D., Dahlstrom, E., Johnson, D. (1981) Program edukacije građana za preciznije i češće obavještavanje o sumnjivoj i kriminalnoj aktivnosti. Izbor, br. 1
Kešetović, Ž.M. (2000) Odnosi policije sa javnošću. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Kremer, F. (2000) Comparing supervisor and line officer opinions about the code of silence: The case of Hungary. u: Policing in central and Eastern Europe: Ethics, integrity, and human rights, College of Police and Security Studies, Slovenia
Krivokapić, V.V., Krstić, O. (1999) Kriminalistika - taktika II. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V.V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Krstić, O. (1997) Primenjena kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lazin, Đ. (2004) Prikriveni islednik u krivičnom postupku. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 487-502
Monk, R. (2001) Izveštaj o radu policije u Saveznoj Republici Jugoslaviji - izveštaj OEBS-a. Beč: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
Pagon, M., Lobnikar, B. (2000) Comparing supervisor and line officer opinions about the code of silence: The case of Slovenia. u: Policing in Central and Eastern Europe: Ethics, Integrity, and Human Rights, College of Police and Security Studies, Slovenia
Rogers, L.S. (2000) Policija 21. stoljeća - Program community policing - vodič za policajce i građane. Izbor, br. 1-2
Staszak, D. (2001) Media trends and the public information officer. FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 70, Iss. 3
Vuković, S. (2004) Metode policije za poboljšanje odnosa sa građanima. Beograd: Policijska akademija, magistarska teza
Webb, T. (1997) Police practice: Community policing online. FBI Law Enforcement Bulletin, vol. 66, Iss. 4
Wells, R. (1998) Otvorena vrata. Izbor, br. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka