Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 48, br. 2, str. 221-236
Pojedinačna i socijetalna bezbednost
Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd
Ključne reči: bezbednost; pojedinačna bezbednost; socijetalna bezbednost; nacionalna bezbednost; ljudska prava; identitet
Sažetak
Dinamični i uzburkani procesi koji su obele‘ili kraj XX i početak XXI veka ostavili su epohalan trag na sve oblasti društvenog života - ekonomiju kulturu, politiku, posebno na bezbedonosnu stvarnost globalnog društva u nastajanju. Tradicionalno shvatanje bezbednosti, na premisama usko shvaćenog (realističkog) koncepta nacionalne bezbednosti, koja se u toku hladnog rata poistovećivala sa spoljnom bezbednošću nacionalne države i dostizala putem uvećanja moći, zamenjeno je sveobuhvatnim mišljenjem bezbednosti ili savremenim studijama bezbednosti. Unutar tih studija javili su se novi istraživački pravci (škole), koji dramatično, ali konceptualno ispravno, šire istraživačko polje bezbednosti na novim vrednosnim orijentacijama. Posledica toga je da je, pored koncepta nacionalne i međunarodne bezbednosti istraživačko polje bezbednosti prošireno ne samo prema globalnoj, već i pojedinačnoj, i socijetalnoj bezbednosti. U tom smislu se već gotovo dve decenije unutar nauke o bezbednosti kao naučne discipline novijeg datuma govori o dva nivoa, odnosno teorijska obrasca (koncepta) konceptu pojedinačne i socijetalne bezbednosti.
Reference
Bajagić, M. (2004) Novi koncept bezbednosti - saradnja u bezbednosti (cooperative security). Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 6, str. 815-832
Bajagić, M. (2006) Izazovi i pretnje u izmenjenom kontekstu bezbednosti. Beograd: Fakultet političkih nauka, Doktorska disertacija
Baylis, J., Smith, S., ur. (2001) The globalization of world politics: An introduction to international relations. New York: Oxford University Press
Booth, K. (1991) Security and emancipation. Review of International Studies, vol. 17, br. 4, str. 313-326
Buzan, B. (1991) People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. London: Pearson Longman
Gartner, H., Hyde-Price, A., Reiter, E., ur. (2001) Europe's new security challenges. Boulder, CO, itd: Lynne Reinner Publishers
Job, B.L. (1992) The insecurity dilemma: National, regime, and state securities in the third world. u: The insecurity dilemma: National security of Third World states, Boulder, CO: Lynne Reiner
Klare, M.T., Chandrani, Y., ur. (1998) World security: Challenges for new century. New York: St. Martin's Press
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Simić, D.R. (1993) Pozitivan mir - shvatanja Johana Galtunga. Beograd: Akademija Nova
Terriff, T., Croft, S., Lucy, J., Morgan, P.M. (2001) Security studies today. Cambridge, itd: Polity Press
Weaver, O. (2000) Societal security: The concept. u: Moller, Bjorn [ur.] National, societal, and human security, Paris: UNESCO
Weaver, O. (2003) European security identities 2000. u: Hadžić Miroslav [ur.] Reforma sektora bezbednosti, Beograd: Institut G 17, Centar za civilno-vojne odnose
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka