Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 50, br. 1-2, str. 89-118
Sredstva prinude - nova zakonska i podzakonska rešenja MUP-a Republike Srbije
MUP-a Republike Srbije, Beograd
Ključne reči: policija; ovlašćenja; primena sredstva prinude; izveštavanje; ocena opravdanosti i pravilnosti
Sažetak
U radu su izložena rešenja u vezi sa primenom sredstava prinude kao najosetljivijeg zakonskog ovlašćenje policije, kao i postupkom za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude. U prvom delu rada je dat kratak osvrt na pravne izvore od značaja za sredstva prinude i njihovu primenu, kao što su: Zakon o policiji, Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude u MUP-a Republike Srbije, Obavezna instrukcija o načinu izveštavanja i ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude MUP-a Republike Srbije i dr. Centralni deo rada sadrži nova normativna rešenja iz Zakona o policiji Republike Srbije i podzakonskih akata koja se odnose na: podelu sredstava prinude (standardna i posebna), konkretna sredstva prinude, uslove za njihovu primenu i ostala relevantna pitanja. Poslednji deo obuhvata izveštavanje o upotrebi sredstava prinude, te postupak ocene opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude. Na kraju je data rekapitulacija usvojenih rešenja sa akcentom na zakonito postupanje policije i u funkciji zaštite ljudskih (građanskih) prava i sloboda.
Reference
*** (2005) Zakon o policiji RS. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2007) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik RS, br. 19
*** (2007) Obavezna instrukcija o načinu izveštavanja i ocenjivanja opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
*** (2006) Uputstvo o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika MUP-a RS. Službeni glasnik RS, br. 27
Nikač, Ž. (2003) Transnacionalna saradnja država u borbi protiv kriminaliteta - Europol i Interpol. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS
Nikač, Ž. (2004) Zbirka propisa iz oblasti unutrašnjih poslova. Beograd: Intermeks
Nikač, Ž. (2007) Policija u zajednici. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.02.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka