Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 51, br. 1-2, str. 119-132
Organizovani kriminal kao pretnja nacionalnoj bezbednosti
Policijska akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: organizovani kriminal; nacionalna bezbednost; ugrožavanje nacionalne bezbednosti
Sažetak
Organizovani kriminal je jedna od najozbiljnijih savremenih nevojnih pretnji nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Kada je reč o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, evidentni su destruktivni efekti po sve sfere društvenog i državnog života. S obzirom na to da je reč o opšte poznatoj kategoriji bezbednosno-kriminalističke teorije i prakse, ovom prilikom neće biti posvećena naročita pažnja njegovom teorijskom i normativnom određenju. U radu ćemo nastojati da osvetlimo teorijske i praktične modele aktuelne kohabitacije i korelacije ovog i drugih bezbednosnih problema, kao i njihov ugrožavajući uticaj na nacionalnu bezbednost.
Reference
*** (2001) Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, sa Protokolom za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom i Protokolom protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i va. Službeni list SR Jugoslavije - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 6 od 27. juna
Albanese, J.S. (2000) The causes of organized crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, number 4, pages 409-423, Thousand Oaks
Arnaudovski, L. (2002) Meguslovsnost i meguzavisnost na terorizmot i organiziraniot kriminalitet. Godišnik na Fakultetot na bezbednost, Skopje, str. 92
Hough, P. (2004) Understanding Global Security. London: Routledge
Ignjatović, Đ.M. (1998) Organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Kokolj, M. (1996) Osvrt na stanje organizovanog kriminaliteta u nekim državama sveta. Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, str. 45, 53
Marinković, D. (2007) Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Republici Srbiji u periodu tranzicije. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Mijalković, S. (2003) Organizovani kriminalitet kao savremeni bezbednosni problem - osvrt na karakteristike i tendencije. Kriminalističke teme, broj 3-4, str. 143
Mijalković, S. (2005) Trgovina ljudima. Beograd: Beosing
Milošević, M. (2003) Organizovani kriminal - zbirka propisa. Beograd: Službeni list SCG
Piccarelli, J.T. (2008) Transnational Organized Crime. London: Routledge
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Savić, A. (2000) Uvod u državnu bezbednost. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Škulić, M.Z. (2003) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
Viotti, P.R., Kauppi, M.V. (1997) International relations and world politics security, economy, identity. Upper Saddle River: Prentice Hall
Williams, P. (1998) Transnational Criminal Organizations and International Security. New York: St. Martin's Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka