Metrics

  • citations in SCIndeks: [10]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:4
  • full-text downloads in 30 days:0

Contents

article: 1 from 1  
2009, vol. 51, iss. 1-2, pp. 167-178
Jeopardizing environmental security by illegal trafficking in plant and animal species
Criminology and Police Academy, Belgrade, Serbia
Keywords: environmental security; biodiversity; illegal trafficking; fauna; flora; international convention (CITES)
Abstract
Biological diversity is a necessary prerequisite for survival and development of any population of living things. Preservation and protection of biological diversity in the nature provide basic living conditions, but illegal trafficking in endangered and rare wildlife species presents a grave threat to environmental security. The paper analyzes specific features of illegal trafficking in rare and endangered plant and animal species, focusing in particular on the analysis of illegal trafficking in the territory of Serbia. In order to ensure environmental security, prevention and suppression of illegal trafficking in rare and endangered species of plants and animals have been dealt with within the international Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
References
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine / The Law on Environmental Protection. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135
Čavoški, A. (2004) Ekološko pravo - harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Beograd: Institut za uporedno pravo
Dobovšek, B., Goršek, J. (2006) Ekološka kriminaliteta - ogrožanje živalskih in rastlinskih vrst. Varstvoslovje, vol. 9, br. 1/2, str. 47-57
Eman, K. (2007) Uvod v fenomenološko analizo ekološke kriminalitete. Varstvoslovje, vol. 10, br. 1, str. 220-239
Jovašević, D. (2005) Zaštita životne sredine - zbirka propisa. Beograd: Službeni list
Vinokurov, A.A., Čestin, I.E. (2006) Kratki priručnik za identifikaciju životinja i biljaka koje se nalaze na listama CITES nastavno-metodološki priručnik. Beograd: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, Uprava za zaštitu životne sredine
 

About

article language: Serbian
document type: Original Paper
published in SCIndeks: 01/12/2009

Related records

No related records