Metrika

  • citati u SCIndeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 52, br. 1, str. 74-93
Analiza organizacione strukture policije Republike Srbije
Policijska uprava za Grad Beograd
Ključne reči: policija; model organizacije; parametri; organizaciona struktura; faktor efikasnosti
Sažetak
Svrha organizacione strukture je ostvarivanje misije, ciljeva i zadataka organizacije. Organizaciona struktura trebalo bi da omogući policijskoj organizaciji brz odgovor na izazove, rizike, pretnje bezbednosti koje donosi okruženje, da osposobi policiju za efektivno i efikasno funkcionisanje, tj. za ostvarivanje definisanih ciljeva i postizanje željenih rezultata uz što manji utrošak resursa. Takođe, organizaciona struktura treba da omogući i prilagođavanje organizacije zahtevima okruženja i potrebnu motivisanost članova organizacije. Efikasno poslovanje i harmonizacija ponašanja u organizaciji zavise od velikog broja faktora, među kojima nesumnjivo značajno mesto zauzimaju parametri organizacione strukture. U ovom radu analizirani su parametri i model organizacione strukture policije Srbije, kao strateškog organa državne uprave.
Reference
Cvetković, D. (2010) Makroorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 1, str. 177-194
Dulanović, Ž., Jaško, O. (2007) Osnovi organizacije poslovnih sistema. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Janićijević, N.D. (1993) Koncept organizacione transformacije preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Janićijević, N. (1995) Organizacioni model i strateške promene preduzeća. BILPOF, (1): 17-19
Jurina, M., Jurković, S., Pušeljić, M. (1999) Elementi organizacije policije. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija
Miletić, S. (2003) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milošević, G., Subošić, D. (2006) Elementi javne bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 399-413
Milošević, M. (2005) Organizacija i funkcionisanje policije u krivičnom postupku. Beograd: Drasler partner
Mintzberg, H. (1979) Structuring of organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Nikolić, M. (2005) Teritorijalni princip u organizovanju policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 4, str. 649-682
Pavlović, M. (2003) Analiza radikalnih organizacionih promena. Industrija, vol. 31, br. 3-4, str. 37-50
Petković, M., Janićijević, N., Bogićević, M.B. (2006) Organizacija - dizajn, ponašanje, ljudski resursi, promene. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Petković, M.M. (2003) Redizajn organizacije preduzeća u javnom sektoru. Ekonomski anali, vol. 44, br. 158, str. 45-79
Stevanović, O., Subošić, D. (2006) Prilog teoriji organizacionih sistema. u: Krizni menadžment 1 - Prevencija krize - hrestomatija, Beograd: Fakultet bezbednosti
Stevanović, O., Subošić, D. (2007) Organizacioni sistemi s posebnim osvrtom na sisteme bezbednosti. u: Sistemi bezbednosti: hrestomatija, Beograd: Fakultet bezbednosti
Stevanović, O. (2003) Rukovođenje u policiji. Beograd: Policijska akademija
Subošić, D., Vukašinović-Radojičić, Z. (2008) Pravni aspekti policijske organizacije u Srbiji. Pravni život, vol. 57, br. 10, str. 637-650
Subošić, D., Vukašinović-Radojičić, Z. (2007) Statusna obeležja policijske organizacije u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 92-107
Subošić, D., Kekić, D. (2009) Organizacija direkcije policije. Pravni život, 531(11): 211-225
Vukašinović-Radojičić, Z., Subošić, D. (2007) Osnovna pravno-organizaciona obeležja savremene policije. Pravni život, vol. 56, br. 10, str. 703-715
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka