Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 52, br. 2, str. 162-178
Oblici korupcije na carini
Carinarnica, Niš

e-adresacim.logistic@gmail.com
Ključne reči: korupcija; carinska služba; carinski službenik; upravljanje carinskom službom; granični prelaz
Sažetak
Mali broj autora u našoj zemlji želi da piše i ukaže na problem korupcije na carini, zato se u ovom radu želi ukazati da ovaj problem postoji i da je naročito izražen u operativnom delu carinske službe, odnosno u carinarnicama i carinskim ispostavama - referatima. Različitost oblika korupcije na carini na graničnom prelazu i upoznavanje sa njima može omogućiti primenu adekvatnih mera u borbi protiv korupcije, koje će dovesti do efikasnije naplate carine i ostalih dažbina, kontinuiranog punjenja budžeta i normalnog funkcionisanja države i njenih organa.
Reference
*** (2006) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62/ od 19.7
*** (2004) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84
*** (2005) Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2003) Carinski zakon. Službeni glasnik RS, br. 73
*** (2003) Uredba o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga. Službeni glasnik RS, br. 127
*** (2006) Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvu i iz inostranstva. Sl. glasnik RS, br. 67
Begović, B., Mijatović, B., Vasović, M.D., Vuković, S., Sepi, R. (2002) Korupcija na carini. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Jandrić, Đ. (2003) Upravno pravo (oblast unutrašnjih poslova). Sremska Kamenica: MUP - Srednja škola unutrašnjih poslova
Jončić, V. (2010) Legitimizacija korupcije kao činilac povrede ljudskih prava. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 1, str. 43-62
Jovašević, D. (2008) Korupcija u pravnoj teoriji i praksi. Teme, vol. 32, br. 4, str. 849-866
Nešić, Lj. (1998) Učenje od korunpiranih kako bi ih suzbili (pobedili): Međuzavisnost prevare, pranja novca i korupcije u Evropi. Bezbednost, vol. 40, br. 4/98, str. 579-598
Rose-Ackerman, S. (2008) Ekonomija korupcije. Beograd: Službeni glasnik
Simić, I., Jovašević, D. (2008) Krivična dela korupcije i kaznena politika sudova u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 4, str. 50-65
Stojanović, O. (2002) Rimsko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2011.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2011)
Korupcija u robnim carinskim ispostavama, carinsko-prekršajnom i upravnom postupku i referatu prodaje robe
Nikolić Đurica

Bezbednost, Beograd (2015)
Kontrola rada policije u funkciji suprotstavljanja korupciji u policiji
Plačkov Radoslav, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

prikaži sve [243]