Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 52, br. 3, str. 158-176
Reformisanje mere oduzimanja imovinske koristi
Evropski univerzitet, Fakultet za evropski biznis i marketing (FEBM), Beograd

e-adresantanjevic@sbb.rs
Sažetak
U radu je dat uporedno-pravni prikaz regulisanja mere oduzimanja imovinske koristi, sa posebnim osvrtom na primenu ove mere u našem zakonodavstvu. Takođe, analizirane su odredbe Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, s obzirom da je reč o sasvim novom zakonu kojim se u celokupno krivično pravo unosi radikalna novina, posmatrano i sa aspekta dosadašnjih rešenja koja se odnose na oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi od učinioca krivičnog dela. U okviru toga iznet je kritički osvrt na pojedina sporna pitanja u samom Zakonu, u meri koja je primerena okolnosti da je očigledan nedostatak vremenske distance neophodne za ocenu svakog zakonskog projekta, a posebno onog kojim se uvode značajne novine u jedan pravni sistem.
Reference
Bošković, G., Mijalković, S. (2009) Međunarodna saradnja u oduzimanju prihoda stečenih organizovanim kriminalom. Strani pravni život, br. 1, str. 191-210
Bošković, G., Marinković, D. (2010) Metodi finansijske istrage u suzbijanju organizovanog kriminala. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 87-100
Dragičević, R. (2006) Oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi - međunarodni standardi i uporedno-pravna rešenja. u: Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Srbiji, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 173-241
Kokolj, M., Lazin, Đ.R. (1986) Imovinske krivične sankcije i mere u jugoslovenskom krivičnom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Koš, D. (2001) Problematika oduzimanja imovinske koristi. Zagreb: Svetlost
Majić, M. (2010) Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Bilten Apelacionog suda, (1): 35-52
Nikolić, B. (2007) Prikaz predloga Zakona o upravljanju oduzetom imovinom. u: Naučni skup 'Primena novog Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije', Udruženje za krivično pravo, Kopaonik, Zbornik radova
Shelly, L.I. (1995) Transnational organized crime: An imminent threat to the nation-state. Columbia Journal of International Affairs, 48
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo − opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Vrekić, D. (1997) Mera oduzimanja imovinske koristi u krivičnom pravu. Novi Sad: Pravo
Vrhovšek, M. (2010) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u suzbijanju kriminala - važna karika u sistemu borbe protiv organizovanog kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 7-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci