Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 1, str. 28-42
Detektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanja
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: neverbalno ponašanje; neverbalni indikatori laganja; laganje; obmanjivanje; procena istinitosti iskaza; stereotipi
Sažetak
U radu je prezentovano istraživanje čiji se osnovni cilj odnosio na dobijanje odgovora na pitanje da li se i u našim uslovima izdvajaju kao značajna određena neverbalna ponašanja koja indikuju laganje, kao i na pitanje koje neverbalne indikatore laganja ispitanici opažaju na osnovu posmatranja ponašanja. U ovom istraživanju učestovalo je 90 studenata Kriminalističko-policijske akademije, u Zemunu, koji su bili podeljeni na dva poduzorka. U prvoj fazi istraživanja grupa od 10 studenata (6 muškaraca i 4 devojke) podeljena je slučajnim izborom u dve podgrupe, grupu od 5 studenata koja je davala istinit iskaz i grupu od 5 studenata koja je davala lažan iskaz. Drugi uzorak činilo je 80 studenata treće i četvrte godine (58 muškaraca i 22 devojke starosti između 21-25 godina), koji su učestvovali u drugoj fazi istraživanja. U ovoj fazi studenti su u svojstvu procenjivača gledali 10 video klipova na kojima su bili prikazani studenti koji su učestvovali u prvoj fazi istraživanja. Nakon svakog prikazanog snimka (istinit i lažan iskaz) studenti-procenjivači popunjavali su Vrijov upitnik za brzu procenu neverbalnog ponašanja, gde su praktično na tzv. 5-stepenoj Likertovoj skali (od 'nikad' do 'veoma često') prvo ocenjivali učestalost neverbalnih ponašanja koja indikuju laganje, a zatim su, u skladu sa opažanjem ovih ponašanja, vršili procenu istinitosti iskaza. Rezultati istraživanja pokazuju da studenti-procenjivači dosledno naglašavaju iste oblike neverbalnih ponašanja (pokreti šake i prstiju, pokreti glave, ilustracije i oklevanje u govoru) kada je u pitanju i lažan i istinit iskaz. Dakle, zaključak je da su studenti Kriminalističko-policijske akademije svoju procenu istinitosti iskaza temeljili na većoj učestalosti onih neverbalnih ponašanja koji se ne smatraju konzistentnim pokazateljima obmane i za koja postoje stereotipna verovanja o njihovoj povezanosti sa laganjem.
Reference
Baić, V. (2010) Tačnost procene laganja i neverbalnih ponašanja koja indukuju laž i obmanjivanje. Primenjena psihologija, 3(1): 77-89
de Paulo, B.M., Stone, J.I., Lassatier, G.D. (1985) Deceiving and detecting deceit. u: Schlenker B.R. [ur.] The self and social life, New York: McGraw-Hill
Ekman, P. (1991) Telling lies: Clues to deceit in the marketplace, politics and marriage. New York: W. W. Norton
Ekman, P. (1992) Telling lies: Clues to deceit in the marketplace, politics and marriage. New York: W. W. Norton
Garrido, E., Masip, J., Herrero, C. (2004) Police officers credibility judgements: Accuracy and estimated ability. International Journal of Psychology, 39, str. 254-275
Hartwing, M., Granhag, P.A., Strömwall, L., Vrij, A. (2004) Police officers detection accuracy: Interrogating freely versus observing video. Police Quarterly, 7, str. 429-456
Kapardis, A. (2001) Psychology and law. Cambridge: Cambridge University Press
Köhnken, G. (1985) Speech and deception of eyewitnesses: An information processing approach. u: The psychology of women, str. 17-139
Mann, S., Vrij, A., Bull, R. (1998) Telling and detecting lies. u: Annual meeting of the European Association on Psychology and Law (VIII), Cracow, Sep
Steller, M., Köhnken, G. (1989) Criteria-based content analysis. u: Psychological methods in criminal investigation and evidence, str. 217-245
Vrij, A., Edwards, K., Roberts, K.P., Bull, R. (2000) Detecting deceit via analysis of verbal and nonverbal behavior. Journal of Nonverbal Behavior, 24, str. 239-263
Vrij, A., Edwards, K., Bull, R. (2001) Stereotypical verbal and nonverbal responses while deceiving others. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, str. 899-909
Vrij, A., Heaven, S. (1999) Vocal and verbal indicators of deception as a function of lie complexity. Psychology, crime & Law, 5, str. 203-315
Vrij, A., Semin, G.R. (1996) Lie experts beliefs about nonverbal indicators of deception. Journal of Nonverbal Behavior, 20, str. 65-80
Vrij, A., Winkel, F.W. (1991) Cultural patterns in Dutch and Surinam nonverbal behavior: An analysis of simulated police/citizen encounters. Journal of Nonverbal Behavior, 15, str. 169-184
Vrij, A., Winkel, F.W., Koppelaar, L. (1991) Interactie tussen politiefuncctionarissen frequentie en het effect van aan-en wegkijken op de impressie formatic. Nederlands Tijdsckrift voor de Psychologie, 46, str. 8-20
Vrij, A. (2002) Detecting lies and deceit. Chichester: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.

Povezani članci