Metrika

  • citati u SCIndeksu: [15]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 1, str. 74-92
Obaveštajno-bezbednosne službe i nacionalna bezbednost
Policijska akademija, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: bezbednost 'Vestfalske' države; bezbednost 'Post-Vestfalske' države; nacionalni sistem bezbednosti; bezbednosno-obaveštajni sistem; obaveštajna služba; služba bezbednosti
Sažetak
Od nastanka, države 'ljubomorno' štite svoje vitalne vrednosti i interese u čemu ih, neretko, sputavaju druge države. Istovremeno teže da zaštite unutrašnji poredak i bezbednost od tzv. unutrašnjeg neprijatelja. Stoga u okviru svog (državnog) sistema organizuju (nacionalne) sisteme bezbednosti, u okviru kojih formiraju izvesne specijalizovane bezbednosne subjekte. Među njima se, svakako, izdvajaju obaveštajne i bezbednosne službe, kao elitni subjekti bezbednosti. One vrše obaveštajnu i bezbednosnu delatnost u okviru izvesnog bezbednosno-obaveštajnog sistema, koji je jedan od podsistema nacionalnog sistema bezbednosti. Nadležne su da prikupljaju, obrađuju, dostavljaju i tumače podatke koji su najvišim političkim odlučiocima neophodni za valjano vođenje državne politike. Istovremeno, štite najviše državne tajne, najvažnije objekte i ličnosti od aktivnosti stranih tajnih službi. Gotovo svuda imaju status tajne diplomatije' i smatraju se 'prvom i poslednjom linijom zaštite nacionalne bezbednosti'. Za razliku od obaveštajnog rada koji je star koliko i čovek i vezuje se za nastanak tajni u međuljudskim (međugrupnim) odnosima, obaveštajna služba je u materijalnom smislu nastala sa nastankom države, a u formalno-pravnom smislu tek u 17. veku. Kako su se razvijali društvo i država, tako je evoluirala i obaveštajna služba. U radu je učinjen osvrt na mesto i ulogu obaveštajnih i bezbednosnih službi u zaštiti bezbednosti države i društva u okviru tradicionalnog i savremenog koncepta nacionalne bezbednosti.
Reference
*** (2007) Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 116
Bajagić, M. (2004) Novi koncept bezbednosti - saradnja u bezbednosti (cooperative security). Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 6, str. 815-832
Buzan, B. (1991) People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. London: Pearson Longman
Đorđević, O.Ž. (1987) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: VŠUP
Herring, E. (2010) Vojna sigurnost. u: Collins A. [ur.] Suvremene sigurnosne studije, Zagreb: Politička kultura
Heywood, A. (1994) Political ideas and concepts: An introduction. London: McMillan Press LTD
Holsti, K.J. (2006) States and Statehood. u: Little R., Smith M. [ur.] Perspectives on World Politics, London - New York: Routledge
Jackson, R. (2010) Sigurnost režima. u: Collins A. [ur.] Suvremene sigurnosne studije, Zagreb: Politička kultura
Jervis, R. (2004) The utility of nuclear deterrence. u: Art R.J., Waltz K.N. [ur.] The use of force: Military power and international politics, Littlefield, Oxford: Rowman & Publishers Inc
Jervis, R. (2006) The spiral of international insecurity. u: Little, R., Smith M. [ur.] Perspectives on World Politics, London-New York: Routledge
Kegli, Č.V., Vitkof, J.R. (2006) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Manojlović, D. (2005) Kriminalistička istraživanja kriminalističko-obaveštajne analitičke metode - teorijski i praktični aspekt. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 6, str. 1012-1026
Meler, B. (2003) Nacionalna, socijetalna i ljudska bezbednost - opšta razmatranja sa prikazom balkanskog slučaja. u: Dulić Dragana [ur.] Ljudska bezbednost, Beograd: Fond za otvoreno društvo, vol. 1, br. 1, str. 35-68
Mijalković, S. (2007) O krizi nacionalnog sistema bezbednosti Republike Srbije. Revija za bezbednost - stručni časopis o korupciji i organizovanom kriminalu, Centar za bezbednosne studije, Beograd, broj 5
Mijalković, S. (2007) Kriminalističko-obaveštajni rad u prevenciji međunarodnih organizovanih ilegalnih migracija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 1, str. 75-92
Mijalković, S. (2009) Nacionalna bezbednost - od Vestfalskog koncepta do posthladnoratovskog. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 55-73
Mijalković, S. (2010) O nedržavnom sektoru nacionalnog sistema bezbednosti - inostrana i domaća iskustva. Strani pravni život, br. 2, str. 251-270
Mijalković, S., Milošević, M. (2011) Obavještajno-bezbjednosna djelatnost i službe. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Miletić, S. (2001) Pojmovnik policijskog prava. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, M., Srećković, Z. (2010) Bezbednosne službe sveta. Beograd: NIO Vojska
Milošević, M. (2001) Sistem državne bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Ronin, R. (2009) Obaveštajni rad praktični priručnik. Beograd: Službeni glasnik
Savić, A., Delić, M., Ilić, P. (1998) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: OIC RDB MUP RS
Savić, A., Bajagić, M. (2005) Bezbednost sveta - od tajnosti do javnosti. Beograd: VŠUP
Schwartz, D.N. (1983) NATO's nuclear dilemmas. Washington: Brooklings Institution
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni List SRJ
Stajić, Lj., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar partner
Stajić, L. (2008) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
Tatalović, S. (2006) Nacionalna i međunarodna sigurnost. Zagreb: Politička kultura
Zartman, W., ur. (1995) Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. London: Boulder
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka