Metrika

  • citati u SCIndeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 53, br. 2, str. 197-218
Neposredna opasnost po život kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja
aPolicijska uprava, Novi Sad
bPolicijska akademija, Beograd
Ključne reči: policijski službenik; vatreno oružje; zakon o policiji; neposredna opasnost po život; zaštita života
Sažetak
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ovlašćeni su da, u ime države, obavljajući policijske poslove, upotrebe sredstva prinude, među kojima je i vatreno oružje. Vatreno oružje može se upotrebiti ako su kumulativno ispunjena dva opšta uslova: 1. da se upotrebom drugih sredstava prinude ne može postići rezultat u izvršenju zadatka, i 2. kad je apsolutno nužno da se izvrši zadatak iz tačke od 1 do 5 člana 100 Zakona o policiji, i jedan poseban uslov koji se odnosi na postojanje neposredne opasnosti po život prilikom izvršenja zadataka. S obzirom da u Zakonu o policiji i podzakonskim aktima nije definisan pojam neposredne opasnosti po život, cilj nam je da u radu definišemo ovaj pojam, da navedemo i objasnimo uslove bez kojih ne bi postojala neposredna opasnost po život i uslove koji treba da se ispune da bi se ta opasnost otklonila. U radu je analiziran pravni osnov za upotrebu vatrenog oružja iz člana 100 Zakona o policiji, definisana je neposredna opasnost kao poseban uslov za upotrebu vatrenog oružja i navedeni su uslovi koje je potrebno ispuniti da bi neposredna opasnost postojala i da bi se ona otklonila. U radu je izvršena i analiza dva događaja u kojima je upotrebljeno vatreno oružja od strane policijskih službenika MUP-a Republike Srbije, a u zaključnim razmatranjima dati su predlozi za unapređenje postupanja policije u primeni policijskih ovlašćenja.
Reference
*** (2003-2005) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, 9/2003, 5/2005
*** (2005) Zakon o policiji Republike Srbije. Službeni glasnik, br. 101
*** Zakon o policiji Republike Crne Gore. http://www.upravapolicije.com
*** Zakon o policijskim službenicima Republike Srpske. http://www.mup.vladars.net
*** Zakon o policijskim poslovima i o vlastima. http://www.mup.hr
*** Zakon o policiji Republike Slovenije. http://www.policija.si
*** (2005-2009) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05 i 72/09, 111
*** (1994-2005) Pravilnik o naoružanju ovlašćenih službenih lica i radnika na određenim dužnostima. Službeni glasnik RS, br. 90790, 60/94, 1/97 i 31/05
*** (2007) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik RS, br. 19
*** (2010) Materijal OEBS-a o izvršenoj evaluaciji rada Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici
Arlov, D. (2010) Aktivni otpor učesnika u saobraćaju kao osnov za primenu policijskih ovlašćenja. u: Unapređenje policijskih poslova bezbednosti saobraćaja, Beograd, str. 153-159
Arlov, D., Janković, R. (2011) Rukovanje službenim pištoljem, bez bojevih gađanja, u funkciji višeg nivoa stručne osposobljenosti. u: Međunarodni naučni skup: International scientific conference, security in the post-conflict (western) Balkans: transition and challenges faced by the Republic Macedonia, Ohrid, knjiga apstrakta, str. 12, http://www.fb.uklo.edu.mk/
Arlov, D. (2011) Kompetencije ovlašćenih službenih lica policije kao pozitivan ishod kvalitetne edukacije. u: Dani Arčibalda Rajsa, Beograd, str. 77-88
Janković, B. (2009) Kontrola upotrebe sredstava prinude u policiji Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 219-233
Jovašević, D. (2007) Nužna odbrana i krajnja nužda. Niš: Pravni fakultet
Lazarević, L. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Miletić, S., Ilić, V. (2011) The analysis of the legal grounds for the police use of firearms. u: Dani Arčibalda Rajsa, Beograd, str. 493-503
Miletić, S. (2009) Komentar Zakona o policiji. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Nikač, Ž., Joksimović, D. (2008) Sredstva prinude - nova zakonska i podzakonska rešenja MUP-a Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 1-2, str. 89-118
Simonović, B. (2011) Istraživanje stavova pripadnika kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije o strateškom pristupu suzbijanja kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 5-27
Šantek, M. (2005) O uvjetima za uporabu vatrenog oružja. Policija i sigurnost, br. 1-6, str. 159-190
Tomanović, M. (1995) Nužna odbrana i krajnja nužda. Beograd: Službeni list
Vojinović, M. (1996) Preventivno korišćenje vatrenog oružja prilikom legitimisanja. Bezbednost, Beograd, 38(4): 413-422
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.