Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 54, br. 2, str. 248-264
Video-konferencijska veza kao način komunikacije rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije
aMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd
Ključne reči: video-konferencijska veza; komunikacija; službeni sastanci; minimizacija; vreme; troškovi
Sažetak
Rad je posvećen mogućnostima primene video-konferencijske veze kao tehničkog sistema za komunikaciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Posebna pažnja u radu posvećena je pitanju korišćenja video konferencijske veze u funkciji minimizacije vremena i troškova pripreme i realizacije službenih sastanaka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Pored sagledavanja neophodnih tehničkih i funkcionalnih karakteristika, dat je i konkretan primer idejnog rešenja video konferencijske veze, koja bi po svojim osobinama bila primenljiva sa aspekta potreba Ministarstva.
Reference
Bondžulić, B., Andrić, M. (2007) Uvod u registraciju slika. u: Telekomunikacioni forum TELFOR 2007 (15), Beograd, 20-22.11, str. 520-524, http://2007.telfoR.rs/files/radovi/08_6.pdf, dostupan 10.01.2010
Bondžulić, B., Petrović, V. (2009) Ivična objektivna procena kvaliteta slike. u: Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 (17), Beograd, 24-26.11, str. 628-631, http://2009.teLfor.rs/files/radovi/05_23.pdf, dostupan 10.01.2010
Đorović, I. (2011) Struktura radnog vremena uniformisanih pripadnika policije sa osvrtom na PPU Kragujevac. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 219-236
Đukanović, S. (2006) Elektronsko izviđanje komercijalnih satelitskih komunikacija. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 1, str. 100-117
Gligorijević, M., Đukanović, S. (2011) GPS: Global positioning system and its applications in policing. u: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja Dani Arčibalda Rajsa, Međunarodni naučni skup Dani Arčibalda Rajsa, 3-4 amrt 2011. godine, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 419-431
Milojković, B., Marinković, D. (2007) Global positioning system and their importance in the identification and detection of crimes. Science-Security-Police, vol. 12, br. 2, str. 41-59
Mojsilović, Ž. (2005) Pregovaranje u toku protivterorističke operacije oslobađanja talaca. Beograd: Fakultet civilne odbrane, specijalistički rad
Shaffran, C. (2003) Mind your meeting: How to become the catalyst for culture change. Communication world, February/March, str. 26-29
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Zekavica, R. (2010) Stavovi pripadnika kriminalističke policije PU Beograd o najznačajnijim pitanjima demokratske reforme policije - rezultati istraživanja. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 41-73
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.