Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 55, br. 1, str. 5-16
Sukob interesa kao neetično ponašanje
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresapetroviczdravko@ikomline.com
Sažetak
U radu se objašnjava fenomen sukoba interesa i veza sukoba interesa i korupcije. Kriminološki aspekt dopunjen je analizom zakonskih rešenja u Republici Srbiji koja se odnose na sprečavanje sukoba interesa u radu državnih organa (posebno policije). Ciljevi rada su da se objasni zbog čega se sukob interesa smatra korupcijom u širem smislu, koji su načini njegovog sprečavanja i zbog čega zakonska regulativa i etički kodeksi nisu uvek delotvorni u tome. U radu se primenjuju sociološki i pravni metodi. Teorijska analiza je zasnovana na konceptima teorije socijalnog konstruktivizma, koja omogućava da se objasni značaj uticaja kulturnog faktora na korupciju Na tom polaznom osnovu, na primeru društvenih uslova u Srbiji, autor dokazuje hipotezu da pravna nadgradnja (uključujući i etičke kodekse) nema većeg efekta na sprečavanju korupcije ako se primenjuje u društvu u kome se ona smatra moralno prihvatljivom.
Reference
*** (2010) Predlog strategije Narodne skupštine Republike Srbije za sprečavanje korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Službeni glasnik RS, broj 9, http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678, dostupno 23. 5. 2013
*** (2013) Global Programme against Corruption UN - Anti-Corruption Toolkit, 3 ed., Vienna, september 2004. http:///www.cgu.gov.br/onu/publicacoes/Arqui-vos/Toolkit.pdf, (dostupan 25. 6. 2013)
Božović, M. (2012) Međunarodni standardi policijskog postupanja i primene policijskih ovlašćenja u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 335-349
Collier, M.W. (2002) Explaining corruption: An institutional choice approach. Crime, Law and Social Change, vol. 38, br. 1, str. 1-32
Ćirić, J. (2009) Kriza morala i korupcija. Nova srpska politička misao, vol. 17, br. 1-2, str. 233-252
Doig, A., Riley, S. (1997) Corruption and anti-corruption strategies: Issues and case studies form developing countries. u: Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, Report on the Proceedings of the Workshop Corruption and Integrity, Paris: UNDP - OECD, str. 45-62
Kecmanović, D. (2012) Psihijatrija protiv sebe. Beograd: Clio
Kesić, Z. (2012) Teorijsko definisanje korupcije u policiji. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 134-150
Milosavljević, B. (1998) Diskreciona vlast policije. Pravni život, vol. 47, br. 12, str. 1049-1060
Mrvić-Petrović, N., Ćirić, J. (2004) Sukob javnog i privatnog interesa u trouglu moći, novca i politike. Beograd: Institut za uporedno pravo
Mrvić-Petrović, N. (2001) Korupcija i strategije njenog suzbijanja. Temida, 4(4): 21-25
Mrvić-Petrović, N. (2002) Strana iskustva u sprečavanju korupcije. Pravo - teorija i praksa, vol. 19, br. 1, str. 35-40
Nenadić, N. (2003) Sukob javnih i privatnih interesa i slobodan pristup informacijama. u: Transparentnsot - Srbija, Beograd
Ninčić, Ž. (2011) Korupcija i reagovanje države. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 125-147
OEBS (2003) Recommendation of the Council on Guidelines for managing conflict of interest in the public service of June 2003
Onuf, N.G. (1989) World of our making. Columbia: University of South California Press
Vuković, S. (2003) Korupcija i vladavina prava. Beograd: Institut društvenih nauka
Vuković, S. (2005) Pravo, moral i korupcija. Beograd: Institut društvenih nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka