Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 55, br. 2, str. 142-157
Krivična dela sa elementima visokotehnološkog kriminala
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresaivana.bodrozic@kpa.edu.rs
Ključne reči: kompjuterski kriminal; visokotehnološki kriminal; krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka; krivična dela sa elementima visokotehnološkog kriminala
Sažetak
Autor u radu analizira bića pojedinih krivičnih dela koja se u skladu sa Zakonom o nadležnosti i organizaciji državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala imaju smatrati krivičnim delima iz ove kategorije. Ova krivična dela, koja u posebnom delu Krivičnog zakonika Republike Srbije egzistiraju i pre donošenja pomenutog zakona, mogu pod određenim uslovima dobiti karakter krivičnih dela visokotehnološkog kriminala zato što se u vezi sa njihovim izvršenjem upotrebljava ili zloupotrebljava računarska ili neka druga informaciono-telekomunikaciona tehnologija. Proširenje kategorije krivičnih dela koja se mogu smatrati visokotehnološkim kriminalom predstavlja adekvatan pravni okvir za suprotstavljanje ovoj sve zastupljenijoj kriminalnoj aktivnosti.
Reference
*** (2011) Izbor sudske prakse, Beograd, br. 12
*** (2006) Bez činjenica i obrazloženja. Izbor sudske prakse, br. 6, str. 13-15
*** (2006) Izbor sudske prakse, broj 9
*** (2008) Izbor sudske prakse, broj 9
*** (2009) Izbor sudske prakse, Beograd, br. 4
*** (2010) Izbor sudske prakse, broj 9
Banović, B. (2003) Kompjuterski kriminalitet i zaštita ličnosti. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 1, str. 30-42
Edwards, L., Waelde, C. (1997) Law and the Internet/regulating Cyberspace. Oxford: Hart Publishing
Janković, S. (2011) Falsifikovanje platnih kartica kao pojavni oblik kompjuterskog kriminaliteta. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 176-188
Komlen, N.L., Gvozdenović, R., Radulović, S., Milosavljević, A., Jerković, R., Živković, V., Živanović, S., Reljanović, M., Aleksić, I. (2010) Suzbijanje visokotehnološkog kriminala. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Korać, S. (2008) Suzbijanje dečje pornografije na internetu: EU standardi. Revija za bezbednost, (11): 47-51
Marković, S.M., Miladinović, Z. (2008) Autorsko pravo i srodna prava. Kragujevac
Milić, D. (2009) Trgovina decom: vrbovanje putem Interneta. Revija za bezbednost, 3, str. 53-59
Nikač, Ž., Milošević, M. (2010) Pravni osnovi suzbijanja visokotehnološkog kriminala u Republici Srbiji. u: Policija, bezbednost i visokotehnološki kriminal, zbornik radova, Beograd: Kriminalističko- policijska akademija, str. 1-14
Nikolić, V. (2004) Otkrivanje i praćenje kompjuterskog kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 252-276
Petrović, S.R. (2006) O neophodnosti nacionalne strategije zaštite kiber-prostora. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 3-28
Simić, I., Trešnjev, A. (2008) Zbirka sudskih odluka iz krivičnopravne materije - 500 odluka. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Vla, S. (2011) Borba protiv sajber-kriminala. Bezbednost, Beograd, 53(2): 288-297
Vuletić, D. (2006) Ugrožavanje bezbednosti Republike Srbije sajber terorizmom. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 6, str. 951-958
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka