Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 57, br. 1, str. 175-196
Prevare u osiguranju u Republici Srbiji od 2010. do 2013. godine
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija
bMUP PC, PPU - Odsek za analitiku, Kruševac

e-adresazeljko.nikac@kpa.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak
U radu se obrađuje kod nas malo poznati fenomen prevara u osiguranju koje su vremenom postale pravi 'hit' u zemljama u tranziciji, a što je u poslednje vreme slučaj i kod nas. U prvom delu se navode pojam, elementi i karakteristike prevare u osiguranju sa krivično-pravnog aspekta i prema KZ. Centralni deo rada obrađuje pitanje prevara u osiguranju na teritoriji Republike Srbije i navode se najvažniji pojavni oblici: nepravilne lekarske dijagnoze, lažiranje saobraćajnih nezgoda, dogovorena krađa automobila, preuveličani računi za popravke, naknadno pozivanje policije, prevare u oblasti imovinskog osiguranja i dr. Dalje sledi statistika prevara u osiguranju na teritoriji PC za period 2010-2013. godina, analiza prema strukturi prijavljenih lica i odnos sa koruptivnim krivičnim delima. Završni deo rada obuhvata mere i preporuke za suzbijanje i prevenciju prevara u osiguranju.
Reference
*** (2009) Sporazum o strateškoj saradnji sa EUROPOL-om. Sl. glasnik RS, br. 38
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama KZ PC. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
*** (2013) Zakon o oduzimanju imovine proistekao iz krivičnog dela. Sl. glasnik PC, br. 32
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/05, 88/05-ispr., 107/05- ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14
Bošković, M. (2003) Teorijski i praktični aspekti primene novih metoda u suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 4, str. 537-546
Danilovac, V. (2012) Biznis i finansije. Beograd: Delta Generali osiguranje, bif.rs
Đokić, Z. (2007) Aktuelno stanje korupcije u republici Srbiji sa posebnim osvrtom na korupciju u privredi. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 2, str. 281-306
Jelačić, M. (1990) Metodika otkrivanja i dokazivanja krivičnog dela falsifikovanja službene isprave, MUP PC. Bezbednost, Beograd, god. 32, br. 4, str. 559-580
Marinković, D., Lajić, O. (2014) Kriminalistička metodika. Beograd: KPA, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Mihajlović, N. (2010) Krivično-pravni aspekt prevara u osiguranju, sa primerima iz prakse. Tokovi osiguranja, br. 3, str. 34-40
MUP RS (2014) Analiza krivičnih dela sa elementom korupcije izvršenih na teritoriji RS. Beograd: Uprava za analitiku, interno
MUP RS, JIS (2015) Službene evidencije. Beograd: UZA
MUP RS (2011) Direkcija policije - informacija o izvršenim KD za februar 2011
–MUP RS,, DP, PPU Kruševac (2012) Krivična prijava PU Kruševac, KU1270/12, dostavljena Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu
–MUP RS,, DP, PPU Kruševac Krivična prijava KU 944/92 presuda Okružnog suda u Kruševcu
–MUP RS Saopštenja Biroa za saradnju sa medijima. Beograd, Pres
Narodna banka Republike Srbije (2014) Smernica br. 6 o sprečavanju, otkrivanju i uklanjanju uzroka prevare u osiguranju. Beograd
Nikač, Ž. (2015) Međunarodna policijska saradnja. Beograd: KPA, str. 98, 182-186
Radović, Z. (2010) Prevare u osiguranju. Tokovi osiguranja, br. 3, str. 4
Ristić, Ž., Pavlović, B., Ristić, M. (2010) Neki aspekti prevara u osiguranju motornih vozila. u: Opasna situacija i verodostojnost nastanka saobraćajne nezgode, IX simpozijum, Beograd, str. 338-339
Samardžić, M., Serdarević, Lj. (2010) Sociološko-pravni aspekt prevara u osiguranju i odnos sa koruptivnim krivičnim delima. Tokovi osiguranja, br. 3, str. 51-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1501175N
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka