Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:0
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zaštita prirode
2009, vol. 60, br. 1-2, str. 367-374
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak

Bigrena akumulacija kod manastira Tumane
aUniverzitet u Beogradu, Geografski fakultet
bZavod za zaštitu prirode Srbije, RJ, Novi Sad

Sažetak

Bigrena akumulacija se nalazi južno od Golupca (istočna Srbija), kod manastira Tumane, u dolini potoka Kamenica. Dolina Kamenice je uska i duboka, a pošto je okrenuta prema severu i pod šumom, jako je senovita. U srednjem delu ove doline, na 250 m n.v. i 1,1 km uzvodno od ušća Kamenice u Tumansku reku, u podnožju desne dolinske strane, staložena je omanja akumulacija bigra. Ona ima izgled terase lepezastog oblika, visine oko 14m, koja pokriva površinu od 8.550 m2. Obrazovana je na mestu isticanja kraškog izvora male izdašnosti, na kontaktu krečnjaka i škriljaca. Predstavlja geomorfološko-hidrološki spomenik prirode, nacionalnog značaja, nalazi se na spisku geonasleđa Srbije.

Ključne reči

Reference

*** (1991) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 66
Gavrilović, D.M. (1992) Geomorfološka proučavanja bigra u Istočnoj Srbiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta, br. 39, str. 15-28
Kalenić, M., Hadži-Vuković, M. (1980) Geološka karta - list Kučevo, 1:100.000. Beograd: Savezni geološki zavod
Kovačev, N., Gavrilović, D. (2008) Studija zaštite, 'Bigrena akumulacija kod manastira Tumane'. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije
Manojlović, P. (1996) Prilog poznavanju geneze bigra. Zbornik radova Geografskog fakulteta, Beograd, sv. 46
Miljanić, Ž. (2005) Zadužbina Miloša Obilića. Pravoslavlje, Novine Srpske patrijaršije, Beograd, br. 927
Mitošević, D. (2004) Manastir Tumane kod Golupca. Smederevo
Republički hidro-meteorološki zavod Srbije (1961-1990) Meteorološki godišnjaci. Beograd