Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 51, br. 2, str. 87-96
Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od suncokreta i soje
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
U cilju ostvarenja zahtevanog kvaliteta finalnih proizvoda iz "Nacionalnog programa Biotehnologije", Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, u okviru projekta Program zaštite, uređenja i korišćenja zemljišta-Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od suncokreta i soje", tokom prve godine istraživanja (2002), izvršeno je ispitivanje obradivog zemljišta 2 velika proizvođača suncokreta i soje u Vojvodini-PIK "Bečej" i "Agrodunav" Karavukovo. Na reprezentativnim lokalitetima, sa površine od 158 ha, uzeti su uzorci iz profila (16) i "prosečni uzorci" iz površinskog sloja zemljišta (33). Prikupljeni uzorci su analizirani u Laboratoriji za agroekologiju Naučnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu na preko 30 parametara i utvrđena su fizička svojstva zemljišta, osnovna hemijska svojstva, ukupni sadržaj mikroelemenata i teških metala, sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) i koncentracija aktivnosti radionuklida. U pogledu plodnosti, ispitivana zemljišta su ujednačenih svojstava (karbonatna, alkalne reakcije, srednje do dobro obezbedena u humusu i ukupnom azotu), dok se samo razlikuju u sadržaju lakopristupacnog fosfora i kalijuma, koji je veoma neujednačen- od nedovoljnog do visokog. U pogledu sadržaja opasnih i štetnih materija, od ukupno analiziranih 49 uzoraka ni jedan ne prelazi maksimalno dozvoljeni sadržaj (MDK) prema Pravilniku o opasnim i štetnim materijama u zemljištu (SI. Glasnik RS 23/94). U reprezentativnim uzorcima izmeren je niži sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAHs) od MDK. Koncentracije aktivnosti svih proizvedenih radionuklida sem 137Cs su ispod granice detekcije. Izmerene koncentracije aktivnosti l37Cs, uzimajući u obzir transfer faktore ovog izotopa u biljke, ne bi trebalo da ugroze zdravstvenu bezbednost proizvedene hrane.
Reference
Alloway, B.J. (1995) Heavy metals in soils. London-Glasgow, itd: Blackie Academic and Professional
Ayaka, U., Queency, L. (1999) Kingston, ON, Canada: Queen's University, http:/qlink. queensu. cal/-4mql/PAH. Html
Hadžić, V.B., i dr. (1996) Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac - 'pilot'. Beograd: Republički fond za zaštitu, korišćenje, unapređivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta Srbije
Kastori, R.R., Vraneš, S., Kiraljova, M., Ćirović, M., ur. (1993) Teški metali i pesticidi u zemljištu - teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Lang, I. (1994) Nutrient Cycling and Sustainability. Fertilizers and environment. Development in plant and soil sciences, vol. 66: 83-87
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
US Environmental Protection Agency (1993) Provisional guidance for quantitative risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons. Washington, DC, EPA/600/R-93/089
Vučić, N. (1992) Higijena zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje prirodnih nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci