Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 48, br. 3, str. 3-16
Sanacija i seizmičko ojačanje istorijskih objekata
Krupanj
Ključne reči: značaj; seizmička aktivnost; analiza; duktilnost; nosivost; nosivost na smicanje
Sažetak
U Srbiji postoji veliki broj istorijskih objekata koji iziskuju različite mere zaštite, a neki od njih celovito renoviranje pa čak i ponovnu gradnju. Veliki kompleks ovih objekata na Kosovu i Metohiji koji su izloženi riziku zahteva takve intervencije. U ovom radu dati su rezultati statičke i dinamičke analize granične nosivosti konstrukcije Crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Na bazi prethodne procene seizmičke stabilnosti predloženo je pojačavanje konstrukcije. Za očekivani nivo seizmičkog rizika obavljena je kontrola ponašanja pojačanih zidova i cele konstrukcije. Za očekivani nivo seizmičkog rizika obavljena je kontrola ponašanja pojačanih zidova i cele konstrukcije. Dobijeni rezultati analize ukazuju na to da su tokom snažnih zemljotresa na Srednjovekovnim crkvama mogu biti ugroženi vitki elementi. U konkretnom slučaju to je Zvonik i neukrućeni dugački zidovi koji, uprkos regularnoj geometriji i povoljnom prostornom rasporedu, nemaju dovoljnu nosivost na smicanje.
Reference
*** (1981-1990) Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. Sl. list SFRJ, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90
*** (1985) Pravilnik o tehničkim normativima za sanaciju, ojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje oštećenih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje. Sl. list SFRJ, br. 52
*** (1985) u: Proceedings of the International conference on reconstruction, restauration and urban planning of towns and regions in seismic prone areas, November 5-6, Skopje, Roma-Italia: ANIACAP
*** (1988) u: Proceedings of the 1st International seminar on modern principles in conservation and restoration of urban and rural cultural heritage in seismic-prone regions, 17-22 October, Skopje: IZIIS
*** (1999) Serbian orthodox church diocese of Raska and Prizren: Crucified Kosovo desecrated and destroyed orthodox Serbian churches and monasteries in Kosovo and Metohia, June 1999-may 2001 G 2001. Prizren - Gracanica
*** (1964) Zbornik zaštite spomenika kulture. Beograd: Jugoslovenski institut za zaštitu spomenika kulture, knjiga XV
*** (1996-2004) Eurocode 8: Design provision for earthquake resistances of structures: Part 1-4, General rules-strengthening and repair of buildings. DD ENV 1998-1-4, 1996/deo 3, 2004
Bernadini, A., Giuffre, A., Modena, C. (1984) Reinforced hollow clay brick masonry walls under seismic actions. u: 8WCEE, vol. 4, 679-686
Božinovski, Z. (2002) Repair and strengthening of masonry building structures. Skopje, Part 1, IZZIS-DAAD post graduate course
Chopra, A.K. (1995) Dynamics of structures, theory and application to earthquake engineering. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Čanak-Medić, M.N., Katanić, O. (1995) Spomenici Srpske arhitekture srednjeg veka - Korpus sakralnih građevina. u: Arhitektura prve polovine XIII veka - crkve u Raškoj, Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd
Damnjanović, T. (2004) Seismic stability of medieval churches in Serbia. Skopje, master thesis
Dimitrijević, M. (1987) Statičko konstruktivni problem u zaštiti graditeljskog nasleđa. Beograd: Arhitektonski fakultet
European Committee for standardization (CEN) (1995) Eurocode 5: Design of timber structures, Part 1.1: General rules and rules for building. European Committee for Standardization, ENV 1995-1-1
Gavrilović, P., Sendova, V., Ginell, W. (1999) Seismic strengthening and repair of Byzantine churches. Journal of Earthquake Engineering, vol. 3, br. 2, pp: 199-235
Gavrilović, P., Sendova, V., Kelly, S. (2001) Earthquake protection of Byzantine churches using seismic isolation. Institut za zemjotresno inzenerstvo i inženerska seizmologija, Macedonian-Us joint research, Report
Ginell, W., Thiel, C., Tolles, L., Webster, A. (1995) Seismic stabilization of historic adobe buildings. u: Fourth International conference STREMA '95, Crete, Greece, 53-60
Gulkan, P. (1993) Report of the international colloquium on seismic protection oh historic buildings and monument. Quito
Jurukovski, D., Rakićević, Z. (2002) Structural control IZIIS - DAAD postgraduate course 2001-2003. Skopje
Kelly, J.M. (1993) Earthquake resistant design with rubber. New York: Springer-Verlag
Nenadović, S.M. (1980) Arhitektura u Jugoslaviji od IX-XVIII veka i glavni spomenici naroda Jugoslavije izvan njenih granica. Beograd: Naučna knjiga
Nenadović, S.M. (1963) Bogorodica Ljeviška - njen postanak i njeno mesto u arhitekturi Milutinovog vremena. Beograd: Narodna knjiga
Nešković, J. (1986) Revitalizacija spomenika kulture. Beograd: Arhitektonski fakultet
Nešković, J. (2002) Obnavljanje crkava u prošlosti i savremena načela restauracije. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, br. 34, str. 199-214
Pagobi, T. (1994) Seismic analysis of masonry and block structures with the discrete element method. u: European conference on earthquake engineering (10th), Vienna, str. 1669-1674
Sendova, V. (1997) Seizmičko zajaknuvanje i sanacija na Vizantiski crkvi. Skopje: Univerzitet 'Sv. Kiril a Metodij' - Institut za zemjotresno inzenerstvo i inženerska seizmologija (IZIIS)
Sendova, V. (2002) Glaven proekt za rekonstrukcija, seizmičko zajaknuvanje i sanacija na konstrukcijata na manastirskata crkva Sv. Atanasie vo Lesok. Skopje: Univerzitet Sv. Kiril a Metodij - Institut za zemjotresno inzenerstvo i inženerska seizmologija (IZIIS)
Syrmakezis, S.A. (1990) Seismic aspects of preservation of historical monuments. u: 9ECEE, vol. A:303-315
Technical Committee on Urban Civil Engineering (2003) New COST C12 Action: Improving building structural quality by new technologies
UNDP, UNIDO (1984) Project RER/79/015: Building construction under seismic conditions in the Balkan region. Vol. 3, Design and construction of stone and brick-masonry buildings. Vienna
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.