Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 27, br. 1, str. 5-10
Kvalitet vode za navodnjavanje i saliniteta zemljišta u intenzivnoj povrtarskoj proizvodnji
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: voda za navodnjavanje; salinitet; zemljište
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja kvaliteta vode koja se koristi za navodnjavanje, kao i rezultati ispitivanja saliniteta zemljišta koje se navodnjava. Istraživanjem je obuhvaćena površina od oko 1.200 ha poljoprivrednog zemljišta kod četiri velika proizvođača povrća u Vojvodini. Kvalitet vode koja se koristi za navodnjavanje kod većine ispitivanih uzoraka ukazuje na njihovu povećanu mineralizaciju ali ne i na opasnost od alkalizacije. Sadržaj mikroelemenata i teških metala u vodama je uglavnom ispod MDK, osim u tri uzorka u kojima se uočava blago povećan sadržaj nikla iznad MDK. Sadržaj ukupnih vodorastvorljivih soli, kao i električni konduktivitet u saturisanom zemljišnom ekstraktu, kod većine ispitivanih uzoraka zemljišta kretao se u intervalu od 0,03% do 0,12%, tj. od 0,1 do 1,5 dS/m, te se ne može govoriti o procesu zaslanjivanja navodnjavanih površina, ali neodgovarajući kvalitet primenjivane vode zahteva stalno praćenje stanja saliniteta zemljišta u sistemima za navodnjavanje.
Reference
Ayers, R.S., Westcot, D.W. (1985) Water quality for agriculture. Rome: FAO Irrigation and drainage, paper 29, rev. 1
Bogdanović, M., Velkonja, N., Racz, Z. (1966) Priručnik za ispitivanje zemljišta. Beograd: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Knjiga I - Hemijske metode ispitivanja zemljišta
Dragović, S., Hadžić, V., Maksimović, L., Nešić, L.M., Belić, M. (1994) Uticaj kvaliteta vode za navodnjavanje zemljišta u sistemima za navodnjavanje u Vojvodini. Savremena poljoprivreda, br. 6, 132-135
Hadžić, V.B., Dragović, S., Nešić, L.M., Belić, M. (1989) Soni režim u nekim hidromorfnim zemljištima u uslovima navodnjavanja. Vodoprivreda, vol. 31, br. 119-120 (1989/3-4), str. 313-319
Miljković, N. (1988) Appearance of the secondary salinization of soils in Yugoslavia. u: Proceedings of the International Symposium on Solonetz Soils, Osijek, str. 339-346
Nejgebauer, V.K. (1949) Upotrebljivost površinskih i podzemnih voda za navodnjavanje i njihova klasifikacija u prirodnim prilikama Vojvodine. u: Radovi poljoprivrednih naučno-istraživačkih ustanova
Richards, A.L. (1954) Diagnosis and inprovement of saline and alkali soils. u: Agriculture handbook, US Deptment of Agriculture - Forest Service, No 60, USA
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.