Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 30, br. 1, str. 134-140
Prinos zrna i iznošenje azota pri različitom đubrenju u monokulturi kukuruza
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: kukuruz; fenološke faze; varijante đubrenja; iznošenje azota; prinos zrna
Sažetak
Na višegodišnjem stacionarnom poljskom ogledu izvršena su ispitivanja uticaja mineralnih i kombinacije mineralnih i organskih đubriva na prinos zrna i iznošenje azota usevom kukuruza. Dinamika iznošenja azota praćena je po fenološkim fazama i po biljnim delovima. Dobijeni rezultati ukazuju da se iznošenje azota usevom kukuruza menjalo u zavisnosti od faze razvića i varijante đubrenja. Najmanje iznošenje azota u svim fazama ispitivanja bio je na kontrolnoj varijanti, a najveće na varijantama gde se uz mineralna đubriva primenjivao i stajnjak. Najveće količine azota bile su iznete do faze svilanja, a najveći deo iznetog azota nalazio se u listu i stablu. Najviši prinosi na NPK i K+NPK varijanti bili su ostvareni pri upotrebi 120 kg N ha-1, a kod varijante S+NPK i DVS+NPK najviši prinosi bili su ostvareni sa 60 kg N ha-1.
Reference
Božić, M. (1992) Uticaj gustine useva i đubrenja azotom na prinos kukuruza u uslovima intenzivne agrotehnike. Beograd: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Csatho, P. (1989) Effect of NPK fertilization on juvenile development, lodging due to windstrem and yield in maize. Novenytermeles, 38 (4), str. 335-346
Čurić, R., Savić, R. (1983) Prilog poznavanju značaja đubrenja kukuruza azotnim, fosfornim i kalijumovim đubrivima za njegov prinos i hemijski sastav. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 44, Sv. 153, 59-78
Deutsch, A. (1991) Versuche geben Einblick uber Maisdüngung und Nitratfrage. Blick ins Land, 4, str. 18-20
el-Hout N.M. (1987) The effect of soil fertility levels on the dry weight and nutrient composition of corn plant parts during the seed-filling period. Dissertation Abstracts International, Ph.D.Iowa State University, 48 (1987) 4, 924 B
Kržić, M. (1990) Uticaj azota na prinos kukuruza u uslovima navodnjavanja na černozemu. Arhiv za poljoprivredne nauke, 51, 182, 97-101
Marinković, B. (1989) Mineralni azot u zemljištu i njegov uticaj na prinos kukuruza. Arhiv za poljoprivredne nauke, 50, 178, str. 103-108
Marinković, B.J. (1986) Zavisnost prinosa kukuruza od dinamike sadržaja mineralnog azota u zemljištu tipa černozem. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Martinez, J., Guiraud, G. (1990) A lysimeter study of the effects of a ryegras catch crop, during a winter wheat/maize rotation, on nitrate leaching and on the following crop. Journal of Soil Science, 41, 5-16
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 21, str. 7-21
Spasojević, B. (1972) Međusobni uticaj dubine obrade i intenziteta đubrenja mineralnim đubrivima na iznošenje N, P, K i Ca kod kukuruza NSSC - 70 uz navodnjavanje i bez navodnjavanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Starčević, L.Đ. (1986) Uticaj organskih i mineralnih đubriva na prinos kukuruza u dugotrajnoj monokulturi u dvopoljnom plodoredu. u: XX Seminar agronoma, Kupari, zbornik referata,, 54-60
Starčević, L.Đ., Marinković, B., Latković, D. (1994) Uticaj organskih i mineralnih đubriva u monokulturi kukuruza na prinos, kvalitet zrna i sadržaj NO3 u zemljištu. Savremena poljoprivreda, vol 42, 4, 37-40
Starčević, L.Đ., Latković, D., Marinković, B. (1995) Proizvodnja kukuruza u Vojvodini - prošlost, sadašnjost i budućnost. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 23, str. 227-240
Starčević, L.Đ., Latković, D. (1997) Aktuelna problematika u tehnologiji gajenja kukuruza. Poljoprivredne aktuelnosti, 1-2, str. 5-23
Starčević, L.Đ., Malešević, M., Marinković, B., Latković, D. (1999) Prinos zrna, sadržaj i iznošenje azota u zavisnosti od pirimenjene količine u đubrenju kukuruza. u: Zbornik radova 2. međunarodne naučne konferencije - Proizvodnja njivskih biljaka na pragu XXI veka, Novi Sad, str. 31-39
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci