Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 53, br. 1, str. 82-92
Uticaj morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Sažetak
Radi utvrđivanje uticaja morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti na uzorku od 430 učenika nižih razreda osnovne škole primenjena su dva antropometrijska testa za procenu morfoloških karakteristika (kao kriterijumskih varijabli), testovi za procenu longitudinalnosti i voluminoznosti, i pet motoričkih testova za procenu motoričkih sposobnosti (kao prediktorskih varijabli), testovi za procenu relativne, apsolutne i sprinterske eksplozivne snage, gipkosti i statičke snage. Primenjenom serijom regresionih analiza utvrđeno je da između sistema motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristike prema dobu i polu učenika nižih razreda osnovne škole postoje statistički značajne relacije. Konstatovan je pozitivan uticaj oba morfološka svojstva na motoričku sposobnost - tipa apsolutne eksplozivne snage, negativan uticaj na motoričku sposobnost - tipa statičke snage, dok su bez uticaja na motoričke sposobnosti - tipa sprinterske eksplozivne snage i gipkosti. Morfološke karakteristike dece mlađeg školskog doba vrlo su značajne za realizaciju motoričkih struktura u kojima one predstavljaju realnu biomehaničku osnovu, kako kao faktori koji olakšavaju, tako i kao faktori koji otežavaju izvođenje motoričkih zadataka.
Reference
Agrež, F. (1992) Uticaj usmerenih motoričkih programa na morfološke i motoričke dimenzije odraslih osoba. Kinesiologia Slovenica, Ljubljana, br. 1, 9-12
Blašković, M. (1979) Relacije morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 9, br. 1-2, str. 51-66
Hošek, A.V. (1981) Povezanost morfoloških taksona sa manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 11, br. 4, str. 5-108
Kurelić, N., Momirović, K., Mraković, M., Šturm, J. (1979) Struktura motoričkih sposobnosti i njihove relacije sa ostalim dimenzijama ličnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 9, br. 1-2, str. 5-25
Momirović, K., Mitrović, D., i dr. (1969) Faktorska struktura antropometrijskih varijabli. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu - Institut za kineziologiju
Rodić, N.R. (1995) Uticaj programa fizičke obuke vojnika na njihove morfološke karakteristike. u: Prvo savetovanje o specijalnom fizičkom obrazovanju, Beograd: Policijska akademija, str. 109-114
Rodić, N.R. (1994) Uticaj programa fizičke obuke vojnika na njihove fizičke sposobnosti. u: Prvo savetovanje o specijalnom fizičkom obrazovanju, Beograd: Policijska akademija, str. 115-123
Rodić, N.R. (1997) Uticaj fizičkih sposobnosti na vojničku osposobljenost. Vojno delo, vol. 49, br. 1, str. 99-120
Rodić, N.R. (1997) Latentna struktura motoričkih sposobnosti populacije na kraju starijeg školskog doba. Norma, Sombor, vol. 3, br. 3, str. 205-221
Rodić, N.R. (1999) Zaokret u planu i programu fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 53-61
Rodić, N.R. (1999) Povezanost motoričkih sposobnosti sa školskim uspehom učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, Sombor, vol. 5, br. 3, str. 69-80
Rodić, N.R. (2000) Učinak različite primene programa fizičkog vaspitanja na razvoj eksplozivne snage učenika drugog razreda osnovne škole. Fizička kultura, vol. 54, br. 1-4, str. 56-62
Rodić, N.R. (2001) Latentna struktura uspešnosti diplomiranih studenata Učiteljskog fakulteta u Somboru. Nastava i vaspitanje, vol. 50, br. 1, str. 98-113
Rodić, N.R. (2001) Metodički problemi Fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole. Norma, vol. 7, br. 1-2, str. 119-136
Rodić, N.R. (2002) Povezanost selekcije i klasifikacije kandidata za osnovni studij sa njihovom uspešnošću na Učiteljskom fakultetu u Somboru. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 1-2, str. 124-140
Rodić, N.R. (2002) Dosadašnje reforme nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Republike Srbije. Norma, vol. 8, br. 1-2, str. 79-88
Rodić, N.R. (2002) Razvoj nastavnih planova i programa osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 4, str. 302-313
Rodić, N.R. (2003) Iskustva zemalja u tranziciji i zemalja Evropske unije u razvoju osnovne nastave fizičkog vaspitanja. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 1-2, str. 19-30
Viskić-Štalec, N. (1974) Relacije dimenzija regulacije kretanja s morfološkim i nekim dimenzijama energetske regulacije. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.