Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 58, br. 1, str. 44-53
Nastavna sredstva u pedagogiji muzičke pismenosti
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

e-adresaivana.drobni@gmail.com
Ključne reči: muzička pismenost; nastavne metode; nastavna sredstva; tabulator; fonomimija
Sažetak
Upotreba audio-vizuelnih i mnemotehničkih nastavnih sredstava u nastavi muzičke pismenosti predstavlja nezaobilazan deo metodičkih alata imajući za cilj da pojačanim motivisanjem učenika doprinese obradi i savladavanju nastavnih sadržaja. U ovom izlaganju osvrnuli smo se na istorijski razvoj nastavnih sredstava i pomenuli neke od savremenih koji su u velikoj meri presudni za uspešan razvoj muzičara. Među njima, svakako, najveću ulogu imaju dva, koja se u nastavnom procesu muzičke pismenosti i podrazumevaju, a to su - klavir i tabla. U novije vreme zapažamo značajnu pojavu nastavnih sredstava u elektronskom vidu, koja, usled loše opremljenosti srpskih muzičkih škola još uvek nisu naišla na punu primenu.
Reference
Dalmatov, N.A. (1967) Muzykal'naja gramota i sol'fedžio. Moskva: Muzyka
Drobni, I., Vasiljević, Z.M. (2006) Teorija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike
Drobni, I. (2008) Metodičke osnove vokalno-instrumentalne nastave. Beograd: Zavod za udžbenike
Drobni, I. (1987) Nacrt za inovaciju nastave solfeđa. Beograd: Fakultet muzicke umetnosti, prvi deo magistarskog rada
Gospodnetic, N. (1988) Metoda Emila Jacques Dalcrozea i njena primjena danas. Beograd: Fakultet muzicke umetnosti, magistarska teza
Hrpka, I. (2001) Iskustva i metode francuske i bugarske skole solfeda - analize i razmatranja. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, doktorska disertacija
Hubbard, W.L. (2006) Musical dictionary. New York: Adamant Media Corporation
Kršić-Sekulić, V. (1990) Klavir kao nastavno sredstvo u pedagogiji solfeđa. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Olujić, A. (1986) Razvoj harmonskog sluha. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Popdimitrov, K. (1974) Metod na muzikalno mislovna tehnika vyrhu glasova u instrumentalna osnova. Sofija: Nauka i izkustvo
Rihtman, C. (1971) Mokranjčeva XIV rukovet u svjetlu savremenih ispitivanja tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine. u: Zbornik radova o Stevanu Mokranjcu, Beograd: SANU
Trakilović, D. (1999) Pedagoško-didaktički principi nastave muzičke pismenosti u Republici Srpskoj. Istočno Sarajevo - Bijeljina: Učiteljski fakultet, doktorska disertacija
Vasiljević, Z.M. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Akademija
Vasiljević, Z.M. (1978) Metodika nastave solfeđa. Beograd: Univerzitet umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2009.