Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 61, br. 1, str. 67-82
Istraživački rad školskog pedagoga
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresaehebib@f.bg.ac.rs, nmatovic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Ključne reči: analitičko-istraživački rad školskog pedagoga; istraživanje praktičara
Sažetak
U radu se razmatra problem funkcije i karakteristika istraživanja koja pokreću i realizuju pedagozi u školi. Polazi se od stava da je proučavanje školske prakse jedna od ključnih pretpostavki za realizaciju osnovnog cilja rada pedagoga u školi - unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse. Funkcija i značaj istraživanja koja preduzimaju pedagozi u školi sagledava se iz ugla povezanosti istraživačkog rada i procesa evaluacije školskog rada, pretpostavki i mogućnosti razvijanja saradničkih odnosa u školi i uloge praktičara u procesu istraživanja. Posebno se ukazuje na važnost prikupljenih podataka za razradu planova akcija menjanja i razvijanja prakse. Karakteristike istraživanja koja pokreću i realizuju školski pedagozi analiziraju se sa stanovišta prirode problema proučavanja, svrhe istraživanja, uzorka/ispitanika, metoda i tehnika prikupljanja i obrade podataka. Kao bitne osobenosti ove grupe istraživanja izdvajaju se usmerenost na proučavanje problema u praksi sa ciljem njenog razumevanja i unapređivanja, kao i manji obim ovih istraživanja u smislu složenosti problema i metodološkog aparata potrebnog za njihovu realizaciju.
Reference
*** (1993) Program rada stručnih saradnika u srednjoj školi. Sl. glasnik RS, br. 1
*** (1994) Program rada školskog pedagoga u osnovnoj školi. Sl. glasnik RS, br. 1
Bakovljev, M. (1995) Statistika u pedagoškim istraživanjima. Naučna knjiga
Bandjur, V., Potkonjak, N. (1996) Pedagoška istraživanja u školi. Beograd: Učiteljski fakultet, Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Bandjur, V., Potkonjak, N. (1999) Metodologija pedagogije. Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Fajgelj, S. (2004) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primnjenu psihologiju
Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap
Hebib, E. (2011) Saradnički odnosi u školi. Pedagogija, 66(1): 7-17
Jenne, J. (1994) Why teacher research?. u: [ur.] Reflective practice in social studies, Washington: National council for the social studies, 57-66
Jurić, V. (2004) Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga
Kemmis, S. (2004) Becoming critical. London: Routledge Farmer
Kovač-Cerović, T., Levkov, L. (2002) Kvalitetno obrazovanje za sve - put ka razvijenom društvu. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Sektor za razvoj obrazovanja i medjunarodnu prosvetnu saradnju
Lankshear, C., Knobel, M. (2004) A handbook for teacher research: From design to implementation. New York: Open University Press
Mathison, S. (1994) Critical reflection on classroom practice: Teaching as an investigative activity. u: [ur.] Reflective practice in social studies, Washington: National council for the social studies, 24-29
Ministarstvo prosvete i sporta, British Council (2005) Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju
Mužić, V. (2004) Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa
Pešić, M.M., i dr. (1998) Samoevaluacija praktičara. u: Pedagogija u akciji, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, str. 143-163
Potkonjak, N., Trnavac, N., Matović, N.B., Hebib, E. (2008) Instrumenti za rad školskog pedagoga. Beograd: Pedagoško društvo Srbije
Ristić, Ž. (2006) O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šešić, B.V. (1982) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šušnjić, D. (1999) Metodologija - kritika nauke. Beograd: Čigoja štampa
Todorović, D. (2008) Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Vogrinc, J., Zuljan-Valenčič, M. (2009) Action research in schools – an important factor in teachers’ professional development. Educational Studies, 35(1): 53-63
Wilson, E., Bedford, D. (2008) 'New Partnerships for Learning': Teachers and teaching assistants working together in schools - the way forward. Journal of Education for Teaching, 34(2): 137-150
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Teme (2013)
Obrazovanje nastavnika refleksivnog praktičara
Maksimović Jelena, i dr.

Nastava i vaspitanje (2014)
Dimenzije uloge školskog pedagoga
Hebib Emina

Vojno delo (2002)
Definisanje strategije
Sakan Momčilo

prikaži sve [113]