Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 61, br. 1, str. 110-127
Kako roditelji vide budućnost svoje dece i svoju ulogu u pripremi za tu budućnost
aInstitut za pedagoška istraživanja, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresanpolovina@rcub.bg.ac.rs, ana.veskovic@fsfv.bg.ac.rs
Projekat:
Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Ključne reči: očekivanja roditelja; željena budućnost; podrška roditelja; prelazak u odraslo doba
Sažetak
U radu se bavimo normativnim viđenjima roditelja u Srbiji o mogućim obeležjima životne putanje, karakteristikama i ličnim osobinama koje njihova deca treba da razviju u funkciji povoljnog životnog funkcionisanja u anticipiranoj budućnosti. U konceptualizaciji teme oslanjamo se na teorijski model Stjuarta i Hilija (Stewart & Healy, 1989) koji specifikuje uticaje socijalne istorije na individualne živote i ukazuje na generacijski specifične efekte tih uticaja. Osnovu rada čini istraživanje u kome je učestvovalo 36 roditelja čija su deca ranog adolescentnog uzrasta (od četrnaest do šesnaest godina). Glavni cilj istraživanja bio je da identifikujemo kakve pristupe zadatku pripreme svoje dece za budućnost imaju roditelji u Srbiji. Podaci u istraživanju prikupljeni su upitnikom sa pitanjima otvorenog tipa na koja su roditelji davali narativne odgovore o tome: kako zamišljaju život svoje dece za deset godina; koje osobine, ponašanja, znanja i veštine vide kao dobrobitne za život svoje dece u odraslom dobu; šta je ono što čine i mogu da čine da bi doprineli razvoju tih svojstva, šta je ono što škola čini ili može da čini da bi doprinela razvoju tih svojstava. Kvalitativnom analizom (tematska analiza sadržaja) dobijenih podataka izdvojena su tri načina na koji roditelji konstruišu očekivanu i željenu liniju životnog razvoja svoja dece u budućnosti: (a) u središtu budućeg razvoja je tradicionalni obrazac preuzimanja uloga odraslih (završen fakultet, posao u struci, porodica); (b) u središtu budućeg razvoja je afirmacija ličnih potencijala i pravo na izbor načina života (uključuje odlazak iz zemlje) (v) u središtu je razvijanje ličnih snaga (znanja, vrednosti) u funkciji prilagođavanja promenama i izazovima. Kao najfrekfentnije u širokoj lepezi potrebnih/poželjnih osobina za dobrobitno funkcionisanje u budućnosti roditelji su izdvojili: komunikativnost, snalažljivost, samopouzdanje i ambicioznost. Svoj doprinos pripremi dece za budućnost roditelji vide u usmeravanju i podršci za kvalitetnije obrazovanje kroz razne oblike vanškolskih aktivnosti (pre svega učenje stranih jezika, sport).
Reference
Alaszewski, A., Coxon, K. (2008) The everyday experience of living with risk and uncertainty. Health, Risk & Society, 10(5): 413-420
Arnett, J.J. (2006) Emerging Adulthood in Europe: A Response to Bynner1 The author is currently a Fulbright Scholar at the University of Copenhagen. Journal of Youth Studies, 9(1): 111-123
Bauman, Z. (2004) Liquid modernity. Supervision, Special issue, ANSE-Conference, 10-15
Blagojević, M. (2002) Žene i muškarci u Srbiji 1990-2000 - urodnjavanje cene haosa. u: Bolčić S., Milić A. [ur.] Srbija krajem milenijuma - razaranje društva, promene i svakodnevni život, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF, str. 283-314
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja - prirodni i dizajnirani eksperimenti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bulinger, H., Novak, J. (2004) Mrežni socijalni rad. Banja Luka: Filozofski fakultet
Foster-Fishman, P., Nowell, B., Yang, H. (2007) Puting the system back into systemic change: Framework for understanding and changing organizational and community systems. American Journal of Community Psychology, 39(3-4): 197
Gidens, E. (2005) Odbegli svet - kako globalizacija preoblikuje naše živote. Beograd: Stubovi kulture
Jacobs, J.E., Bleeker, M., Constantino, M.J. (2003) The self-system during childhood and Adolescence: Development, Influences and Implications. Journal od Psychotherapy integration, 13, 1, 33-65
Kennedy, P. (1994) Preparing for the twenty-first century. London-New York: Harper Colins
Milić, A. (2009) Osvrt na rezultate anketnih istraživanja porodica i domaćinstava u Institutu za sociološka istraživanja u poslednjih 20 godina. u: Milić A., Tomanović S. [ur.] Porodica u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 11-26
Nichols, M.P., Schwartz, R.C. (2001) Family therapy - concepts and methods. Boston: Allyn and Bacon
Polovina, N. (2010) Opšta uverenja nastavnika i roditelja o radno-životnom okruženju - implikacije za međusobnu saradnju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 42, br. 1, str. 74-91
Polovina, N., Pavlov, T. (2011) Mobility and Emigration of Professionals - personal and social gains and losses. Belgrade: Group 484
Snoek, M. (2003) The Use and Methodology of Scenario Making. European Journal of Teacher Education, 26(1): 9-19
Stewart, A.J., Healy, J.M. (1989) Linking individual development and social changes. American Psychologist, 44(1): 30-42
Zinn, J. (2008) Risk as discourse: Interdisciplinary perspectives. Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines, Vol 4 (2), str. 106-124 Preuzeto, decembar 2011, http://cadaad.net/journal
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.