Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 61, br. 2, str. 266-279
Govorne aktivnosti predškolske dece u funkciji razvoja njihovih kreativnih potencijala
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
Projekat:
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)
Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir (MPNTR - 178018)

Ključne reči: kreativnost; govorne aktivnosti; predškolsko dete; programski ciljevi; predškolska ustanova
Sažetak
U predškolskoj ustanovi, u skladu sa programskim ciljevima koji se odnose na razvoj dečjeg govora, vaspitač stvara uslove da kroz različite vrste i varijante igara kod dece razvija sposobnosti kreativnog izražavanja. U okviru ovog rada učinjen je napor da se na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja prepoznaju kod dece sposobnosti kombinatorike, zamišljanja, predviđanja i konstruisanja određenih zbivanja, odnosno podstakne razvoj njihovih pripovedačkih sposobnosti, koje određuju segment govornog stvaralaštva. Polazeći od zajedničkih ciljnih orijentacija aktuelnih modela predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, među kojima je i podsticanje kreativnog izražavanja deteta, autori istražuju mogućnosti za realizaciju ovog cilja kroz govorne aktivnosti dece u predškolskim ustanovama. Cilj sprovedenog istraživanja bio je utvrđivanje načina na koji deca ispoljavaju svoje govorno stvaralaštvo, putem zamišljanja i kroz sopstvene konstrukcije određenih zbivanja, u aktivnostima koje podrazumevaju završavanje priče koju je započeo vaspitač i prekinuo je u izvesnom dramatičnom momentu. U istraživanju je primenjena deskriptivna metoda i korišćen je postupak procenjivanja. Projektivnom analizom su evidentirani i sistematizovani odgovori svakog deteta, uz pretpostavku da oni odražavaju njihov kreativni potencijal, koji se u realnim životnim situacijama manifestuje na različit, ali teorijski dosledan način.
Reference
Aleksić, D. (2010) Priča o dobroj metli. Beograd: Kreativni centar
Bronfenbrener, J., Ričiti, H. (1969) Procenjivanje karakteristika ličnosti u dece. u: [ur.] Priručnik o istraživačkim metodama dečjeg razvoja, Beograd: Vuk Karadžić, 711-752
Dotlić, L., Kamenov, E. (1996) Književnost u dečjem vrtiću. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Drndarski, M. (1978) Narodna bajka u modernoj književnosti. Beograd: Nolit
Einon, D. (2003) Rano učenje. Novi Sad: Zmaj
Kamenov, E. (1995) Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
Kopas-Vukašinović, E. (2005) Osujećenje kreativnosti u likovnom izrazu prvaka. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 37, br. 2, str. 82-98
Kopas-Vukašinović, E. (2006) Uloga igre u razvoju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 174-189
Kopas-Vukašinović, E. (2008) Do we promote child literacy in a preschool age?: Pripremamo li dete predškolskog uzrasta za pisanje?. u: Cindrić M., Domović V., Matijević M. [ur.] Pedagogy and the Knowledge Society, Zagreb: Učiteljski fakultet, vol. 2, str. 203-210
Kvaščev, R. (1976) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata
Maclean, J. (2008) Library preschool story times: Developing early literacy skills in children. Retrieved December 16, 2011 from www.nde.state.ne.us/ECH/HeadStart/schoolreadiness.pdf
Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Beograd: Prosvetni pregled
Pahl, K. (2008) Looking with a different eye: Creativity and literacy in the early years. u: Marsh J., E. Hallet [ur.] Desirable Literacies: Approaches to Language & Literacy in the Early Literacy in the Early Years, London: Sage Publications, str. 140-161
Petrović, T. (2011) Uvod u književnost za decu. Novi Sad: Zmajeve dečje igre
Stone, L., Gillen, J. (2008) White cars like mice with little legs: poetry in the early years. u: Marsh J., E.Hallet [ur.] Desirable Literacies: Approaches to Language & Literacy in the Early Literacy in the Early Years, London: Sage Publications
Šefer, J. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka