Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 3, str. 167-180
Državinska zaštita u slučaju nedozvoljenih imisija
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: državinska zaštita zbog smetanja državine; aktivno legitimisano lice; pasivno legitimisano lice; tužbeni zahtev; prigovor tuženog; rešenje u parnici zbog smetanja državine; prekluzivni rok; privremene mere; žalba; izvršenje rešenja
Sažetak
U slučaju povrede prava na nesmetano korišćenje nepokretnosti usled nedozvoljenih imisija može se zahtevati raznovrsna pravna zaštita. Predmet ovog rada je zaštita putem državinskih tužbi u slučajevima smetanja državine. Ovaj vid zaštite je efikasan jer se u državinskim sporovima sud ne upušta u rešavanje pravnih pitanja, nego se pruža zaštita prema poslednjem stanju državine koje je postojalo pre nastalog smetanja. Postupak je hitan što se manifestuje u kratkim rokovima za preduzimanje pojedinih parničnih radnji, a odluku o tužbenom zahtevu sud donosi u roku od 90 dana. Sud po službenoj dužnosti može i bez saslušanja protivne strane odrediti privremene mere koje se primenjuju u izvršnom postupku radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja ili sprečavanje nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete. Protiv rešenja o određivanju privremene mere nije dozvoljene posebna žalba. O tužbenom zahtevu sud odlučuje donošenjem rešenja koje ima kondemnatorni karakter. Žalba na rešenje se može izjaviti u roku od osam dana. Protiv rešenja donetog u parnici zbog smetanja državine revizija nije dozvoljena. Ponavljanje postupka je dozvoljeno samo u izuzetnim slučajevima predviđenim Zakonom.
Reference
*** (1990) Načelni stavovi i zaključci Saveznog suda, republičkih i pokrajinskih vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda 1975-1990. Novi Sad, str. 107
*** (2004) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 125. od 22. novembra, član 446
Bianca, M. (1999) Diritto civile. Milano, VI, La proprieta str. 847
Gavella, N., Josipović, T., Gliha, I., Belaj, V., Stipković, Z. (1998) Stvarno pravo. Zagreb: Informator
Keča, R., Starović, B. (2004) Građansko procesno pravo. Novi Sad
Rašović, Z.P. (2002) Stvarno pravo. Podgorica, str. 73
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1998) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1991) Stvarno pravo. Beograd: Službeni list
Trabucchi, G. (1997) Commentario breve al Codice civile. Padova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Pravna priroda etažne svojine
Stefanović Zlatko

Pravo i privreda (1993)
Derivativno sticanje prava na stvarima u društvenoj svojini
Jelić Rajko R.

prikaži sve [83]