Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 43, br. 2, str. 519-536
Elektronski zapisi kao dokazi u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresamilana_pisaric@yahoo.com
Ključne reči: podaci kao elektronski zapisi; zloupotreba informacione tehnologije; digitalna forenzika; kompjuterska krivična dela; otkrivanje i dokazivanje kompjuterskih krivičnih dela
Sažetak
S dostignućima tehnike i tehnologije razvile su i nove mogućnosti i metodi zloupotrebe istih, među kojima posebno mesto zauzima kompjuterski kriminalitet. Razvoj informacione tehnologije karakteriše izuzetno velik protok digitalnih podataka u vidu elektronskih (računarskih) zapisa, a koji se nalaze u računaru ili se prenose putem računara, a mogu da budu ključni dokaz u otkrivanju i dokazivanju najraznovrsnijih zloupotreba informacione tehnologije, pre svega zloupotrebe računara i računarskih mreža (među kojima su i kompjuterska krivična dela). U ovom radu biće reči o elektronskim (kompjuterskim) zapisima u digitalnom obliku (bitovima), načinu rukovanja istim i mogućnosti njihovog korišćenja u otkrivanju i dokazivanju kompjuterskih krivičnih dela.
Reference
Aleksić, Ž.L., Škulić, M.Z. (2002) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Banović, B. (2006) Elektronski dokazi. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 3, str. 223-232
Banović, B. (2003) Kompjuterski kriminalitet i zaštita ličnosti. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 1, str. 30-42
Berm, D. (2002) Computer forensic analysis in a virtual environment. International journal of digital evidence, fall vol. 6, issue 2
Đokić, Z., Živanović, S. (2004) Problemi pribavljanja, obezbeđivanja i korišćenja dokaza u elektronskoj formi, od značaja za krivični postupak. u: Radovanović D. [ur.] Teški oblici kriminala, Budva, Beograd
Goodman, M. (2002) The emerging consensus on criminal conduct in cyberspace. International journal of law and information technology, vol. 10, No 2, str. 139- 232
Kerr, O. (2005) Digital evidence and new criminal procedure. Colubmia law review, vol. 105, br. 1, str. 283
Mayers, M. (2004) Computer forensics: The need for standardization and certification. International journal of digital evidence, fall vol. 3, issue 2, preuzeto sa internet stranice www.ijde.org
Morris, R. (1998) Evidence. International review of law computers& technology, Vol 12, No 2, str. 281
Nikolić, V. (2004) Otkrivanje i praćenje kompjuterskog kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 2, str. 252-276
Petrović, S.R. (2001) Kompjuterski kriminal. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Pettinari, D. (2000) Handling digital evidence from seizure to court presentation. u: IOCE conference, preuzeto sa internet stranice http://www.ioce.org
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (2007) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Wall, D. (1998) Catching cybercriminals: Policing the Internet. International review of law computers& technology, vol. 12, No 2 str. 201-218
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2010.