Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 45, br. 2, str. 53-71
Prevozne isprave
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: konosman; tovarni list; Roterdamska pravila; Dodatni protokol na CMR; COTIF; CMNI; Montrealska konvencija 1999; jednoobrazna pravila zapomorski tovarni list
Sažetak
Prevozne isprave koje se dugo koriste u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju su konosman i tovarni list. Tovarni list je prema međunarodnim izvorima neprenosiva isprava, za razliku od konosmana, ali prema brojnim nacionalnim propisima tovarni list može dobiti pod određenim uslovima svojstvo hartije od vrednosti. Novina u međunarodnim transportnim dokumentima je mogućnost izdavanja prevoznih isprava u elektronskoj formi. Razmatrana su rešenja u Roterdamskim pravilima iz 2009. godine., Dodatnom protokolu na CMR iz 2008. kao i drugim međunarodnim izvorima.
Reference
*** (1995) Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju. Sl. list SRJ, br. 26
*** (1995) Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju. Sl. list SRJ, br. 26
*** (1998) Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Sl. list SRJ, br. 12, 15
*** (1998-2006) Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Sl. List SRJ, 12/98, 44/99, 73/2000
*** (1990) The uniform rules of sea waybill. Paris
Carić, S., Trajković, M. (1976) O preobražaju prevoznih isprava u hartije od vrednosti. u: Razmatranja o pravnom regulisanju saobraćaja, Beograd, str. 38-48
Carić, S., Jankovec, I., Trajković, M., Đurđev, D. (2006) Saobraćajno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Clarke, M.A. (2003) Will the Montreal convention be able to replace the Warsaw system and what the change be. Transportrecht, 11-12, 436-443
Đurđev, D. (2008) Pravni izvori železničkog prava u EU. Pravna riječ, 14, str. 501-513
Grabovac, I. (1999) Prevozno ugovorno pravo. Split
Grabovac, I., Bolanča, D. (2001) Problematika međunarodne regulative prijevoza stvari morem - prijedlog unifikacijskog usklađivanja. Poredbeno pomorsko pravo, 40
Grabovac, I. (2010) Pridonose li Roterdamska pravila unifikaciji. Poredbeno pomorsko pravo, 49, 164, str. 165
Kumpan, A., Marin, J. (2009) Teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu. Poredbeno pomorsko pravo, vol. 48 163, str. 57-83
Malcolm, C. (2002) Transports documents: Their transferability as documents of title, electronic documents. Lloyd s Maritime and Commercial Law Quarterly
Mallon, P. (2004) Sea transport: Electronic contracts of carriage: The use of contractual structures to create an international legal framework. u: Transport Law in the Electronic Age, IRU Symposium, 1. 10., Lisbon, http://www.iru.org/index/en_events_2004_lisbon
Marin, K.A.J. Teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu. Poredbeno pomorsko pravo, v. 48, 163
Pavić, D. (2006) Pomorsko imovinsko pravo. Split
Pejović, Č. (1989) Prevozne isprave u pomorskoj plovidbi. Kyoto, doktorska disertacija
Selvig (1979) Through carriage and on carriage by sea. American journal of Comparative Law
Skorupan-Wolff, V. (2010) Poredbena analiza Haskih i Roterdamskih pravila. Poredbeno pomorsko pravo, vol 49, no 164, str. 202
Wolff, S.V. (2010) Poredbena analiza Haških i Roterdamskih pravila. Poredbeno pomorsko pravo, 49, 164, str. 200
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1102053D
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Strani pravni život (2012)
Brod u engleskom plovidbenom pravu
Radović Zoran

Pravo - teorija i praksa (2008)
Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima - potencijal za razvoj Srbije
Vitez Miroslav, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2008)
Međunarodna špedicija - pojam, značaj i međunarodni akti regulisanja
Raičević Vuk, i dr.

prikaži sve [7]