Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 45, br. 2, str. 315-325
Obaveze javnih društava u pogledu redovnog periodičnog izveštavanja javnosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: javno društvo; hartije od vrednosti; finansijski izveštaj; izveštaj uprave o poslovanju
Sažetak
Javna društva kao učesnici na tržištu kapitala imaju obaveze da na različite načine informišu javnost o njihovom pravnom, finansijskom položaju i poslovanju uopšte, kao i o emitovanim hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instumentima. Te obaveze mogu se podeliti u 2 grupe. U prvu grupu spada redovno periodično izveštavanje javnosti koje se sastoji u objavljivanju finansijskih izveštaja (godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih), kao i izveštaja uprave o poslovanju javnog društva. U drugu grupu spada obaveza povremenog (ad hoc) informisanja javnosti. U radu se vrši analiza obaveza koje javna društva imaju u okviru redovnog periodičnog izveštavanja javnosti. U novom Zakonu o tržištu kapitala, a po uzoru na dve Direktive EU (Direktiva EU o transparentnosti i Direktiva EU o zloupotrebi privilegovanih informacija i manipulacijama na tržištu) obaveze javnih društava regulisane su mnogo detaljnije nego u Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Iz tog razloga vrši se komparativna analiza rešenja iz ZTHV sa novim rešenjima koja u domenu redovnog periodičnog izveštavanja javnosti donosi Zakon o tržištu kapitala.
Reference
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala. Službeni Glasnik RS, br. 31
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Službeni glasnik RS, br. 47
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1102315M
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka