Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 45, br. 3, str. 553-566
Posthumna oplodnja i njena naslednopravna dejstva
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: posthumna oplodnja; nasledna prava posthumno začete dece
Sažetak
Dozvoljenost posthumne oplodnje, odnosno začeće i rađanje dece nakon smrti jednog ili eventualno i oba roditelja, kao i određivanje njenih naslednopravnih efekata, u današnje vreme nesumnjivo predstavljaju aktuelna pitanja u oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje. U radu se razmatraju sledeća pitanja: način pravnog regulisanja posthumne oplodnje i naslednopravnog položaja dece začete posthumnom oplodnjom u savremenim zakonodavstvima Evrope, odnosno sveta, stavovi sudske prakse po pitanju dozvoljenosti posthumne oplodnje i zakonskih naslednih prava dece začete ovim putem, a u određenoj meri i pitanje opravdanosti posthumne oplodnje. U zaključku se ukazuje na činjenicu da je u današnje vreme manji broj savremenih zakonodavstava pristupio pravnoj regulativi posthumne oplodnje, pri čemu se u onim pravima koja su to učinila, po pravilu ne mogu izdvojiti jedinstvena ili opšteprihvaćena rešenja. Imajući u vidu da se radi o veoma značajnom pitanju, koje dovodi do proširivanja granica očinstva, majčinstva, roditeljstva i porodice, zaključuje se da će u budućnosti sve veći broj zakonodavstava biti suočeno sa potrebom njegove odgovarajuće pravne regulative.
Reference
*** (2008) Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Služben vesnik na Republika Makedonija, br. 37
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (1996) Zakon o nasleđivanju Makedonije. Službeni vesnik na Republika Makedonija, br. 47
*** (1995) Zakon o nasleđivanju Srbije iz 1995. godine. Službeni glasnik RS, br. 46
Antić, O.B. (2002) Nasledno pravo. Beograd
Dorogazi, J. (2005) Gillet-netting v. Barnhart and unanswered questions about social security benefits for posthumously conceived children. Washington University Law Quarterly, vol. 83., str. 1598
Đurđević, D. Institucije naslednog prava. Beograd: Službeni glasnik, 2010
Greenfield, J. (2007) Dad was born a thousand Years ago?: An examination of post-mortem conception and inheritance, with a focus on the rule against perpetuities. Minn. J. L. Sci. & Tech, vol. 8:1, str. 281
Horner, A. (2008) I consented to what?: Posthumous children and the consent to parent after-death. Southern Ilinois University Law Journal, vol. 33., str. 174
Josić, S. (2010) Subjekti postupka in vitro fertilizacije u uporednom pravu i njihov pravni položaj. Novi Sad, master rad
Jović, O.S. (2005) Surogat materinstvo - nova dimenzija roditeljstva. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kovaček-Stanić, G. (2010) Porodičnopravni aspekt biomedicinski potpomognutog oplođenja u pravu Srbije i Evropskim pravima. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 415-430
Lewis, B.C. (2009) Dead men reproducing: Responding to the existence of afterdeath children. George Mason Law Review, vol. 16:2, str. 147
Scharman, C.A. (2002) Not without my father: The legal status of the posthumously conceived child. Vanderbilt Law Review, vol. 55., str. 1015., 1033-1035
Spirovik-Trpenovska, L., Mickovik, D., Ristov, A. (2011) Nasleduvanjeto vo Evropa. Skoplje
Spirovik-Trpenovska, L., Mickovik, D., Ristov, A. (2010) Naslednoto pravo vo Republika Makedonija. Skoplje
Živojinović, D.Đ. (2005) Nasledna prava posthumno začete dece. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 695-711
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1103553V
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman