Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 2, str. 515-531
Prenos prava svojine na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na strana lica u Srbiji i drugim zemljama regiona
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
U Srbiji je propisano da vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko ili pravno lice, dok u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine ovakva zabrana postoji ne samo za poljoprivredno, već i za šumsko zemljište. Zabrana je izazvala dosta polemike u javnosti. U prvom delu rada analizira se mesto zabrane sticanja prava svojine na poljoprivrednom i šumskom zemljištu u pravnom pretku zemalja regiona. U drugom delu data je analiza troškova i koristi od postojanja ove zabrane, a zatim i efekti do kojih bi došlo ako bi zabrana bila ukinuta. Na kraju će biti reči o mogućnostima lakog faktičkog zaobilaženja zabrane preko osnivanja domaćeg privrednog društva u svojini stranih lica. U zaključku se ističe da bi eventualno ukidanje zabrane podstaklo efikasnost srpske ekonomije i uvećanje neto blagostanja.
Reference
*** (2011) Nacionalna inventura šuma Crne Gore - rezime. Podgorica: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja RCG, 26
*** (2013) Popis poljoprivrede 2012. godine u Republici Srbiji - prvi rezultati. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2004) Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji. Sl. glasnik RS, br. 112
*** (2010) Strategija razvoja FBiH. Tuzla: Federalni zavod za programiranje razvoja, 38 i 44
*** (2007) Ustav Crne Gore. Službeni list RCG, br. 1/2007, čl. 61
*** (1990/2010) Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, i 76/2010
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98, čl. 82-90
*** (1992) Ustav Republike Srpske. Sl. glasnik Republike Srpske, br. 3, 6, 8, 15 i 19 iz 1992
*** (2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa. Sl. List SFRJ, br. 115/2005 - dr. zakon
*** (2013) Zakon o poljoprivrednom zemljištu RH. Narodne novine, br. 39
*** (2006/2009) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009
*** (2008) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane (SSP RS). Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 83
*** (2009/2011) Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon i 88/2011, čl. 3
*** (2008/2011) Zakon o stvarnim pravima R. Srpske. Sl. glasnik Republike Srpske, br. 124/08 i 95/11
*** (2005) Zakon o šumama RH. Narodne novine, br. 140
*** (2009) Zakon o svojinskopravnim odnosima RCG. Sl. list RCG, br. 19
*** (1993) Zakon o trgovačkim društvima RH. Narodne novine, br. 111
*** (1998) Zakon o vlasničko-stvarnim odnosima FBiH. Sl. novine FBiH, br. 6
*** (2007) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica s druge strane. Zagreb: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske (SSP RH)
*** (2013) Sremski žeteoci zadovoljni, ali i ljuti. Politika, 9. jul
*** (1996/2012) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima RH. Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12, Deo osmi (stvarna prava stranih lica)
*** (2004/2007) Zakon spoljnoj trgovini RCG. Sl. list RCG, br. 28/04, 37/07
*** (2009) Crna Gora u brojkama. Podgorica: Zavod za statistiku CG Monstat
Baturan, L. (2010) Finansiranje zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i njen uticaj na srpsku poljoprivredu nakon priključenja Uniji. diplomski rad
Baturan, L. Economic analysis of the ban on foreigners acquiring property rights on agricultural land in Serbia. Beograd: Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Rukopis prihvaćen za objavljivanje u časopisu Ekonomika poljoprivrede
Baturan, L. (2010) Fondovi za finansiranje zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 573-583
Bjelić, B. (2004) Principi ekonomije - klasična i neoklasična teorija vrednosti i cena. Novi Sad: IGT
Casimir, D. (2004) The Case for Foreign Ownership of Farmland in Poland. Cato Journal, Cato Institute, 24(3): 277-294
Coase, R.H. (1960) The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3(1): 1
Csák, C., Nagy, Z. (2011) Prava upotrebe poljoprivrednog zemljišta u Mađarskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 541-550
Josipović, T. (2003) Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji - prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom. Zagreb: Narodne novine d.d
Keča, R. (1993) Zemljišno pravo i pravni režim poljoprivrednog zemljišta. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Popov, Đ. (2008) Podsticaji i kontrola inostranih investicija1. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 37-54
Popov, Đ. (2008) Značaj inostranih investicija za privrednu stabilnost Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 29-44
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik
Samuelson, P., Nordhaus, W. (2000) Ekonomija. Zagreb: Mate
Somogyi, S. (2004) Zemljišna politika Mađarske u sklopu prijema u Evropsku uniju. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 23-34
Sparkes, P. (2007) European Land Law. Portland (USA): Hart Publishing, 76-79
Stanivuković, M. (1996) Svojina i druga stvarna prava stranaca na nekretninama u Jugoslaviji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 1-3, str. 223-235
Stiglic, D.E. (2013) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Vukmirović, Đ. (2013) Stranci srpsku zemlju kupovali od preprodavaca. Večernje novosti, 8. avgust
Zekić, S., Lovre, K., Gajić, M. (2009) Transformacija poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana u periodu tranzicije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 187-200
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-4446
objavljen u SCIndeksu: 05.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka