Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 3, str. 43-59
Primena načela uti possidetis u sporu o granici između Burkina Faso i Malija
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: granica; uti possidetis
Sažetak
Primena načela uti possidetis nije ograničena na Latinsku Ameriku, dakle na region gde su dekolonizovane države počele da koriste to načelo u tridesetim godinama XIX veka. Međunarodni sud nalazi da ukoliko dođe do sukoba načela uti possidetis i načela samoopredeljenja naroda, dakle dva načela važna za proces dekolonizacije, stabilnost i mir - prvi interes novih nezavisnih država zahteva da se da prednost načelu uti possidetis. U tom smislu makoliko da granice nasleđene iz kolonijalizma odstupaju od etničkih, geografskih ili administrativnih zahteva, načelo pravičnosti ne može biti osnov za njihovu promenu. Ipak, načelo pravičnosti ima izvesnu ulogu kao dopuna načela uti possidetis.
Reference
*** (1986) Frontier Dispute, Provisional Measures. I. C. J. Reports
*** (1986) Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), Judgment of 22 December. str. 565
*** (1974) Fisheries Jurisdiction. I.C.J. Reports, p. 33, p. 202, p. 269, p. 474
Etinski, R. (2011) Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 85-113
Etinski, R. (2012) Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 69-89
Naldi, G.J. (1987) The Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali): Uti Possidetis in an African Perspective. International & Comparative Law Quarterly, 36(04)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-4922
objavljen u SCIndeksu: 04.02.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci