Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaI.Milic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: krivično delo; prekršaj; kazneni poeni; pokušaj; krivica
Sažetak
Predmet pažnje autora su pojedine odredbe Krivičnog zakonika i Zakona o prekršajima kojima se uređuju određenja pitanja materijalnog prava. Autor predočava kako odgovornost za prekršaj može biti stroža od krivične odgovornosti. Na osnovu pojedinih odredaba dva kaznena zakona (Krivičnog zakonika i Zakona o prekršajima) dolazi se do zaključka da se učinilac prekršaja može strože kazniti nego učinilac krivičnog dela. U radu se, pre svega, ukazuje na: krivicu, pokušaj dela, nepodoban pokušaj, dobrovoljni odustanak, podstrekavanje, kaznene poene, javno objavljivanje presude i prestanak mera bezbednosti na osnovu sudske odluke.
Reference
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US. (u daljem tekstu i ZP)
*** (2009/2010) Čl. 9. i 199. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 41 i 53
*** (2009-2016) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Odluka Ustavnog suda), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Odluka Ustavnog suda) (u daljem tekstu i ZoBS)
*** (2011) Pravilnik o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. Službeni glasnik RS, broj 59
*** (2005/2016) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, 85, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94. (u daljem tekstu i KZ)
*** (2016) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (2005/2009) Čl. 28 Zakona o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101, 116
Bruno, M. (2016) Iznimno (posebno) zakonsko propisivanje (normiranje) kažnjivosti pokušaja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 53, 3, 835
Ćorović, E. (2015) Prekršajno pravo (prema Zakonu o prekršajima iz 2013. godine). Novi Pazar, 51-52, autorizovana predavanja
Milić, I. (2017) O nekim lošim rešenjima u Zakonu o prekršajima. u: Zbornik radova Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme, Kosovska Mitrovica, tom II, 140-141
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo - Opšti deo. Beograd
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd, 75-76
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-14767
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0