Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 51, br. 4, str. 1251-1284
Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude - posledica ustavne garancije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje? Ujedno i prilog učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresar.keca@pf.uns.ac.rs, m.knezevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: revizija u parničnom postupku; ustavno pravno na pravno sredstvo; preinačenje presude u žalbenom postupku; kontrolni koncept žalbenog postupka; Ustavni sud; Vrhovni kasacioni sud
Sažetak
Novela ZPP iz 2014. godine donela je krupnu promenu u sistemu pravnih lekova, time što je uvedena dozvoljenost revizije zbog preinačujuće žalbene presude. Ona je direktna posledica nove doktrine Ustavnog suda, po kojoj je takva presuda uvek 'suštinski prvostepena', pa je stranci koja je oštećena preinačenjem nužno da se obezbedi pravno sredstvo, zarad ostvarivanja ustavnog prava na pravno sredstvo protiv svake prvostepene presude. U radu se ispituje osnovanost ove doktrine, tako što se polazi od prirode ovakvog drugostepenog presuđenja u svim slučajevima u kojima je ono moguće. Rezultati rada pokazuju da je doktrina Ustavnog suda pogrešna, jer se preinačenjem žalbenog suda ne preuzima funkcija prvostepenog. Uvođenje ove izmene nije dogmatička posledica ustavnog prava na pravno sredstvo, osim jednog izuzetka (preinačenje zbog ocene dokaza koje prvostepeni sud nije izveo), već je čisto pravnopolitičko pitanje, koje je rešeno tako da se Vrhovni kasacioni sud dodatno opterećuje stvarima u kojima nije izvesno da će se ostvariti njegova samosvojna uloga ujednačavanja sudske prakse i unapređenja, odnosno razvoja prava.
Reference
*** (2011) ZPP. Službeni glasnik RS, SG RS) 72, 73
Adamović, A. (2010) Tendencije u razvoju revizije u srpskom građanskom procesnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 56, str. 253-272
Ante, V., Zuglia, S. (1930) Zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama (Građanski parnički postupak). Zagreb, s.a, 726/727
Aranđelović, D. (1933) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije III. Beograd
Ball, W. (2013) u: Hans-Joachim Musielak [ur.] Kommentar zur Zivilprozessordnung, München, 1550 i dalje (§ 538 marg. br. 3 i dalje)
Ballon, O. (2009) Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht. Graz, 257 (marg. br. 356)
Bataveljić, D. (2007) Ustavno pravo Republike Srbije II. Kragujevac, 97/98
Buchegger, W., Markowetz, K. (2016) Grundriss des Zivilprozessrechts. Wien, 384
Cvejić-Jančić, O. (2009) Porodično pravo. Novi Sad
Dika, M. (1978) u: Triva Siniša, Belajec VelimirDika Mihajlo [ur.] Novo građansko parnično procesno pravo, Zagreb, 109/110 (§ 30 t. 26)
Dika, M. (2010) Građansko parnično pravo: Pravni lijekovi. Zagreb, X. knjiga, 10
Draškić, M. (2016) Komentar Porodičnog zakona. Beograd
Fasching, H. (1990) Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. Wien, 930 (marg. br. 1848)
Geroldinger, A. (2012) Der Zugang zum OGH in Zivilsachen. u: Kodek E. [ur.] Zugang zum OGH: Vorträge des Symposiums 'Zugang zum OGH in Zivil-und Strafsachen', Wien, 68
Goršić, F. (1933) Komenentar Građanskog parničnog postupka II. Beograd, 369
Ilić, G.P., Beširević, V., i dr. (2017) Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd, 710 i dalje
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd, 633 (t. 3379
Jakšić, A. (2006) Evropska konvencija o ljudskim pravima. Beograd
Jakšić, A. (2007) Građansko procesno pravo. Beograd, 562 (t. 2996)
Jauernig, O. (2007) Zivilprozessrecht. München, 227 (§ 72 II)
Kamhi, S. (1961) Građanski sudski postupak. Sarajevo
Keča, R. (2004) u: Starović Borivoje, Keča Ranko [ur.] Građansko procesno pravo, Novi Sad, 428
Keča, R. (2006) O drugostepenoj raspravi u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 201-215
Keča, R.I., Knežević, M.S. (2015) Paricioni rok u srpskom parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 49-72
Klein, F., Engel, F. (1927) Der Zivilprozeß Oesterreichs. Mannheim-Berlin-Leipzig, 424 i dalje
Knežević, M. (2012) O žalbi protiv presude u postupku u sporu male vrednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 385-402
Knežević, M. (2016) Raspravno načelo u srpskom parničnom postupku. Beograd, 546 i dalje (§ 28 t. 7 i dalje)
Kodek, u E. (2006) u: Rechberger Walter [ur.] Kommentar zur ZPO, Wien, 1582 (§ 498 marg. br. 2)
Konecny, A. (1994) Die Berufungim österreichischen Recht und ihre Bewährung. Zeitschrift für Zivilprozess, 107, 490
Kötz, H. (1973) Über den Stil höchsrichterlicher Entscheidungen. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 37, 249 i dalje
Kovaček-Stanić, G. (2014) Porodično pravo. Novi Sad
Kulauzov, M. (2015) Postupak pred Apelacionim i Kasacionim sudom po Zakoniku o građanskom Sudskom postupku iz 1865. godine. Novi Sad, 99 i dalje
Larenz, K. (1979) Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin-Heidelberg-New York, 419
Markićević, A. (1977) Zakon o parničnom postupku sa komentarom. Beograd
Nenadić, B., Manojlović-Andrić, K. (2013) U izdvojenom mišljenju u odnosu na odluku od 14.3.2013. Bilten VKS, Iuz 2/10, SG 53/13, 135. 1/2015, 335
Oberheim, u R. (2012) u: Prütting Hans, Gehrlein Markus [ur.] ZPO Kommentar, Köln, 1366 (§ 531 marg. br. 12)
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd
Petrušić, N. (2005) Reviziona ovlašćenja drugostepenog suda u novom parničnom procesnom sistemu republike Srbije. Pravni život, vol. 54, br. 12, str. 59-76
Ponjavić, Z. (2017) Porodično pravo. Beograd
Poznić, B. (2009) Komentar Zakona o parničnom postupku. Beograd
Poznić, B. (1965) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd
Poznić, B., Vražalić, M., Bačić, F. (1957) Zakon o parničnom postupku sa komentarom. Beograd, Franjo Bačić, 332
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (1999) Građansko procesno pravo. Beograd, 311 (t. 584)
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2010) Građansko procesno pravo. Beograd
Rakić-Vodinelić, V. (1995) Revizija protiv presude. Novi Sad
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Republike Srbije 2011. Pravni zapisi, 2, 551 i dalje
Rechberger, W., Daphne-Ariane, S. (2009) Zivilprozessrecht. Wien, 531 (marg. br. 1008)
Reprezentativno Vrhovni sud Srbije (1999-2001) Zbirka sudskih odluka (ZSO). 10.11. - Rev 5233/99, br. Odluke 108 17.6.2004 - 74/04, Bilten US 1/2004, 38, 40
Rosenberg, L., Heinz, S.K., Gottwald, P. (2010) Zivilprozessrecht. München, 17, 813 (§ 139 br. 18)
Triva, S., Belajec, V., Dika, M. (1986) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb, 576
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb, 659
Triva, S. (1972) Građansko procesno pravo. Zagreb
Uzelac, A. (2013) Ustavno pravo na žalbu u građanskim stvarima: Jamstvo ispravnog presuđenja ili relikt prošlosti?. u: Uzelac Alan, i dr.. [ur.] Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Zagreb, 227 i dalje
Zuglia, S., Triva, S. (1957) Komentar Zakona o parničnom postupku II. Zagreb, 228/229
Zuglia, S. (1957) Građanski parnični postupak FNRJ. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16759
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0