Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 51, br. 4, str. 1399-1408
Teze o procesnim funkcijama u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Brkic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: procesne funkcije; krivični postupak; procesni subjekti
Sažetak
U fokusu ovog rada jesu razmatranja o procesnim funkcijama u krivičnom postupku. Autor najpre daje pregled vladajućih shvatanja o ovom pitanju i konstatuje da se teorija krivičnog procesnog prava nije dovoljno bavila opštom problematikom krivičnoprocesnih funkcija. Nakon opšteg određenja funkcije, daje se pojmovno određenje krivično­procesnih funkcija i zaključuje da nije osnovano praviti razliku između osnovnih i sporednih procesnih funkcija. Na kraju rada navode se razlozi zbog kojih postoji potreba za teorijskom obradom krivičnoprocesnih funkcija.
Reference
Bejatović, S. (2016) Krivično procesno pravo - prema Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine. Beograd
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo. Novi Sad, I, 115-116
Brkić, S. (2010) Klasifikacija procesnih formi u krivičnom procesnom pravu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 274-303
Brkić, S.S. (2015) Kritički osvrt na uređenje istrage u ZKP Srbije iz 2011. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 559-575
Čolić, J.D. (1991) Rečnik latinsko-srpsko-hrvatski. Beograd
Dimitrijević, D.V. (1982) Krivično procesno pravo. Beograd, osmo dopunjeno izdanje
Đurđić, V. (2014) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd
Jekić, Z., Škulić, M. (2005) Krivično procesno pravo. Istočno Sarajevo, 37
Knežević, S. (2015) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš, 103
Kotarbinjski, T. (1964) Traktat o dobrom delanju. Beograd
Pusić, E. (1989) Nauka o upravi. Zagreb
Radulović, D. (2009) Krivično procesno pravo. Podgorica
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd
Vračar, S. (1965) Socijalna sadržina funkcije državnopravnog poretka. Beograd
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd
Vukčević, D. (1981) Funkcija prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Titogradu, 6-7, 104
West, C. (1986) Sistemski pristup. Zagreb, 8-9
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi građanskog i krivičnog procesnog prava (postupka). Beograd, 2, 138
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16197
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka