Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2017, vol. 51, br. 4, str. 1699-1711
Opomena kao vrsta prekršajne sankcije i njeno (ne)izricanje pojedinim učiniocima prekršaja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaI.Milic@pf.uns.ac.rs
Sažetak
Predmet pažnje autora jeste opomena, kao sankcija koja se pod određenim uslovima može izreći učiniocu prekršaja. Zakon o prekršajima Republike Srbije propisuje pod kojim uslovima se ova sankcija može izreći punoletnom učiniocu prekršaja. S tim u vezi, Zakonom se izricanje ove sankcije nije uredilo na prihvatljiv način, tako da su ostale određenje nejasnoće na koje će se ukazati u ovom radu. U radu se ukazuje i na to kako sudija učiniocu najtežeg prekršaja može da izrekne opomenu ali i kako, potpuno suprotno svakoj logici, učiniocu najblažeg prekršaja ne može da izreke ovu sankciju. Iako se od novog Zakona o prekršajima mnogo očekivalo, ipak se nije ništa na bolje izmenilo ni kod ove prekršajne sankcije u odnosu na prethodni Zakon.
Reference
*** (2007-2013) Narodne novine, br. 107/07, 39/13 i 157/13
*** (2014) Zakon o prekršajima Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 63
*** (2011) Zakon o prekršajima Republike Crne Gore. Službeni list Crne Gore, br. 1
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Odluka Ustavnog suda) (u daljem tekstu: Zakon o prekršajima, Zakon ili ZP)
*** (2016) Zakon o javnom redu i miru. Sl. glasnik RS, br. 6
*** (2011-2014) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Sl. glasnik RS, br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći deo. Zagreb
Brkić, M., Crnogorčević, J. (1959) Osnovni zakon o prekršajima - sa komentarom. Beograd
Čejović, B., Kulić, M. (2011) Krivično pravo. Beograd
Delić, N. (2014) Delo malog značaja i stvarno kajanje u krivičnom zakoniku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 1, str. 23-40
Hristov, A., Vujinović, N. (1963) Prekršajno pravo - materijalno-pravni deo i administrativno kazneni postupak. Priština, 145
Lazarević, L. (2011) Komentar krivičnog zakonika. Beograd
Milić, I. (2015) Prekršajni nalog. Bezbjednost-Policija-Građani, Banja Luka, br. 1-2. 247-249
Milić, I., Samardžić, S. Prekršajna odgovornost putnika u oblasti javnog prevoza. u: Usluge i zaštita korisnika, Međunarodni naučni skup održan 8. maja 2015. godine, Pravni fakultet, Kragujevac, Zbornik referata, 143-159
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Ovsjanko, D.M. (2000) Administrativnoe pravo. Moskva, 115
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad
Potočki, S. (1959) Prekršajno pravo - opći dio. Zagreb, (Skripta za predavanja za predmet 'Prekršajno i administrativno kazneni postupak'), 58
Potočki, S. (1962) Osnovni zakon o prekršajima s komentarom. Zagreb
Ryan, J.P. (1980) Adjudication and Sentencing in a Misdemeanor Court: The Outcome is the Punishment. Law & Society Review, 15(1): 79
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Vučković, M., Ocokoljić, N. (1959) Osnovni zakon o prekršajima - sa komentarom i posebnim saveznim propisima o prekršajima. Beograd
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16537
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka