Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 53, br. 3, str. 975-996
Odgovorno kreditiranje u funkciji zaštite potrošača od prezaduživanja u pravu Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaA.Dudas@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Članak je nastao kao rezultat rada na naučnoistraživačkom projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pod nazivom Pravna tradicija i novi pravni izazovi.

Ključne reči: potrošački kredit; Direktiva o hipotekarnim kreditima; Direktiva o potrošačkim kreditima; potrošač; ugovor o kreditu
Sažetak
Odgovorno kreditiranje ima za cilj da spreči nastanak prezaduženosti dužnika, tj. stanja u kojem su mu obaveze po kreditnim zaduženjima tako velike da ih ne može uredno izmirivati. Posledice i socijalne implikacije prezaduženosti posebno dolaze do izražaja ako je u svojstvu dužnika fizičko lise, tj. rotrošač. Ideja odgovornog kreditiranja se operacionalizuje kroz vise pravnih instituta, od kojih je od najvećeg značaja obaveza kreditora da pre zaključenja ugovora o kreditu proceni kreditnu sposobnost potrošača. Odgovorno kreditiranje postepeno je nalazilo svoje mesto u sekundarnim izvorima komunitarnog prava. Prva Direktiva o potrošačkim kreditima br. 87/102/ EEC uopšte nije uredila koncept odgovornog kreditiranja. Prvi predlog novog teksta Direktive iz 2002. godine sadržavao je obavezu kreditora da proceni kreditnu sposobnost potrošača, koja je ocenjena preterano strogom, usled čega na kraju nije usvojena u toj formulaciji. Nova Direktiva o potrošačkim kreditima br. 2008/48/EC stoga samo nalaze obavezu procene kreditne sposobnosti potrošača od strane kreditora, u formulaciji koja je mnogo blaža od one iz Predloga. Svetska ekonomska kriza je pokazala slabosti normativnog uređenja potrošačkog kredita u kojem potreba za odgovornim kreditiranjem nije snažnije artikulisana. Poučeni iskustvom krize, u Direktivi o hipotekarnim kreditima br. 2014/17/EU neuporedivo veći značaj dobija koncept odgovornog kreditiranja, pre svega kroz institut procene kreditne sposobnosti potrošača. Tako, već u sam pojam hipotekarnog kredita koji se odnosi na stambene nepokretnosti, inkorporisan je elemenat procene kreditne sposobnosti. Zatim, poseban naglasak se stavlja na finansijsku edukaciju potrošača, s ciljem da se izbegne ili smanji neodgovorno zaduživanje. Direktiva ne propisuje konkretna merila na osnovu kojih se procenjuje kreditna sposobnost potrošača, zbog potrebe da se zadrže standardi procene kreditne sposobnosti koje su razvile poslovne banke. Jedino izričito propisuje da se u pretežnom delu ocena kreditne sposobnosti ne sme zasnivati na vrednosti hipotekovane nepokretnosti. Ovim se želela izbeći praksa koja je dovela do krize hipotekarnih kredita pre desetak godina. Direktiva ne propisuje ni sankcije za povredu obaveze procene kreditne sposobnosti, ali nalaže državama članicama da obezbede srazmerne, efikasne i odvraćajuće sankcije za povredu njenih odredaba, pa tako i odredbe o obaveznoj proceni kreditne sposobnosti. U pokušaju da se utvrdi razuman i pravičan balans između odgovornog kreditiranja i odgovornog zaduživanja, tj. da u pitanju da li odgovornost za prezaduženost potrošača treba da bude na kreditoru ili na potrošaču, Direktiva ispravno pomera klatno na stranu kreditora. Zabranjuje državama članicama da ustanove pravo kreditoru na raskid ugovora zbog toga što (savestan) potrošač nije pružio kreditoru sve informacije potrebne za procenu njegove kreditne sposobnosti.
Reference
*** Predlog Komisije Evropskih zajednica. br. C 331 E/200, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002PC0443&from=IT (pristup stranici 2. septembra 2019. godine)
*** (1986) The Council Directive of 22nd December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit (87/102/EEC). OJ L (Službeni glasnik Evropske unije, L), 42, 48-53
*** (2008) Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC. Službeni glasnik Evropske unije L, br. 133, 66-92
*** (2014) Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property and amending Directives 2008/48/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010. Službeni glasnik Evropske unije L, 60, 34-85
D'Alessio, G., Iezzi, S. (2013) Household over-indebtedness: Definition and measurement with Italian data. Bank of Italy Occasional Paper, No. 149
de Gioia-Carabellese, P. (2018) The Directive on the Credit Agreements for Consumers relating to Residential Immovable Property (Directive 2014/17): A regulatory explanation and a private law analysis. European Business Law Review, 1, 34-57
Department for Business, Innovation and Skill (BIS) (2010) Overindebtedness in Britain: Second follow-up report
European Commission (2010) Over-indebtedness: New evidence from the EU-SILC special module. Research note 4
Keese, M. (2009) Triggers and determinants of severe household indebtedness in Germany. SOEP papers, 239, DIW Berlin, The German Socio-Economic Panel (SOEP)
Komisija Evropska unije (2008) Towards a common operational European definition of over-indebtedness. pristup: 11. jula 2019
Latham, P. (1988) Dispositions communautaires relative au crédit a la consommation: La directive 87/102/CEE du 22 décémbre 1986. Revue du Marché Commun, No. 316, 219-224, 219
Lusardi, A., Tufano, P. (2009) Debt literacy, financial experiences and overindebtedness. NBER Working Papers, 14808, National Bureau of Economic Research, Inc
Mišćenić, E. (2015) Novo europsko uređenje hipotekarnih kredita. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 136: 113-169
Popov, Đ. (2010) Evropska unija i Svetska ekonomska kriza. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 7-22
Popov, Đ. (2010) Svetska ekonomska kriza i Srbija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 7-26
Popov, Đ. (2009) Svetska ekonomska kriza i restrukturiranje dugova. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 1, str. 7-20
Reich, N., et al. (2014) European Consumer Law. Cambridge-Antwerp-Portland
Roth, P. (2003) Mittverantwortung des Kreditgebers bei der Kreditaufnahme - Warum eigentlich nicht?. BKR - Zeitschrift für Bank und Kapitalmarktrecht, 21, 851-859
World Bank (2013) Responsible lending: Overview of regulatory tools. Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16728 (pristup: 9. jula 2019. godine)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-24063
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka