Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 54, br. 4, str. 1305-1320
Pravna nemogućnost ili nedopuštenost - postoji li potreba za distinkcijom?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaS.Radovanovic@pf.uns.ac.rs, N.Miscevic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu "Pravna tradicija i novi pravni izazovi", čiji je nosilac Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Ključne reči: predmet ugovora; pravna nemogućnost predmeta ugovora; nedopuštenost predmeta ugovora; ugovori obavezivanja; ugovori raspolaganja
Sažetak
Opšteprihvaćeno je vrednovanje da na nastanak ugovora, odnosno njegovu punovažnost utiče nemogućnost koja je objektivna i trenutna, nezavisno od toga da li je pravna ili faktička. Iz ovakvog razlikovanja mogućnosti prema različitim kriterijumima, proizlazi da ne postoji univerzalno određenje mogućnosti predmeta. Osim što teorija relativizuje mogućnost kao opšti uslov predmeta punovažnog ugovora, budući da vezuje različite pravne posledice, pojedine odredbe Zakona o obligacionim odnosima takođe doprinose tome da pravne posledice nemogućnosti predmeta nisu jasno definisane u smislu uslova punovažnosti ugovora. Ovo je naročito slučaj kada je u pitanju pravna nemogućnost. Sistemska dela obligacionog prava u domaćoj literaturi govore o pravnoj nemogućnosti, kao posebnoj vrsti. Međutim, u određivanju šta se pod njom podrazumeva uočava se manjkavost jasnog razgraničenja. Stoga ćemo nastojati u radu da preispitamo da li je i kada razlikovanje pravne nemogućnosti i nedoppuštenosti od praktičnog značaja.
Reference
*** Nemački građanski zakonik. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/, 10. decembar 2020
*** (2019) Münchener Kommentar zum BGB
*** (1980-2001) Zakon o braku i porodičnim odnosima. Sl. glasnik SRS, br. 22/80, 24/84 - dr. zakon i 11/88, 'Sl. glasnik RS', br. 22/93, 25/93 - ispr., 35/94, 46/95 - dr. zakon i 29/2001
*** (2009) Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. br. 75/07 od 16.4.2007. godine, presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. br. 1736/07 od 5.10.2007. godine i rešenje Vrhovnog suda Rev. br. 778/08 od 10.12.2008. godine). Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, br. 1, Intermex, Beograd, autor sentence: Božidar Vujičić, sudija Okružnog suda u Kraljevu
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ, br. 29
Antić, O. (2009) Obligaciono pravo. Beograd
Arp, T. (1988) Anfängliche Unmöglichkeit. Padeborn
Berghof, E. (1980) Die Unmöglichkeit und ihre Rechtsfolgen nach dem BGB und dem einheitlichen Kaufrecht. Münster
Blagojević, B.T., Krulj, V. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima, I tom. Beograd
Brox, H., Walker, W. (2014) Allgemeiner Teil des BGB. München
Bukljaš, I., Vizner, B., ur. (1979) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb
Canaris, C. (2002) Schuldrechtmodernisierung 2002. München
Dudaš, A. (2012) Apstraktno dejstvo pravnih poslova u evropskom i domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 401-416
Dudaš, A. (2013) Pravna relevantnost cilja ugovora u Nemačkom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 271-289
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1986) Obligaciono pravo. Beograd
Grunewald, B. (2001) Vorschläge für eine Neuregelung der anfänglichen Unmöglichkeit und des anfänglichen Unvermögens. JuristenZeitung, 9, 433-436
Holzwarth, J., Walz, C. (2011) Die vorübergehende Unmöglichkeit der Leistung. Die Studentische Zeitschrift für Rechtswissenschaft, 1, 33-52
Huber, U. (1999) Handbuch des Schuldrechts. Tübingen: Leistungsstörungen
Klarić, P., Vedriš, M. (2014) Građansko pravo. Zagreb
Lorenz, W. (1997) Reform of the German law of breach of contract. Edinburgh Law Review, 3, 317-344
Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018) Obligaciono pravo. Novi Sad
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Beograd
Radišić, J. (2016) Obligaciono pravo. Niš
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd
Radovanović, S.M., Miščević, N.B. (2020) O podeli na nepostojeće i ništave ugovore u domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 267-287
Salma, J. (2007) Obligaciono pravo. Novi Sad
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-30498
primljen: 23.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka