Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 28, br. 1, str. 27-40
Savremeni žitni kombajn Claas Lexion 450 u uslovima ubiranja kukuruza i pšenice
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Cilj ispitivanja je analiza parametara i pokazatelja rada savremenih žitnih kombajna u uslovima ubiranja kukuruza i pšenice, na osnovu čega će se sagledati mogućnosti povećanja učinka, produktivnosti rada, i smanjenja utroška goriva po jedinici proizvoda. Na osnovu ispitivanja utvrđene su vrednosti relevantnih parametara i pokazatelja pri ubiranju kukuruza potrošnje goriva od 14,04 l/ha, odnosno 58,97 l/h pri učinku od 4,2 ha/h i prosečnoj brzini kretanja od 8,0 km/h. Pri ispitivanju kombajna u uslovima ubiranja pšenice utvrđeni su sledeći pokazatelji rada kombajna, potrošnje goriva od 13,61 l/ha, odnosno 38,11 l/h pri učinku od 2,8 ha/h i prosečnoj brzini kretanja od 5,5 km/h. Stepen iskorišćenja kombajna u uslovima ubiranja i pšenice i kukuruza iznosi 70%, s tim da bi se vrednost ovog stepena mogla znatno povećati sa boljom usaglašenosti režima rada i uslova rada.
Reference
*** CIGR handbook of agricultural engineering. vol. 3
Đević, M. (2002) Izveštaj o eksploatacionom ispitivanju kombajna Claas Lexion 450. Beograd
Đević, M., Miodragović, R. (2004) Contemporary combine harvesters in grain harvesting. u: Fifth International Scientific - Practical Conference Present-Day Problems of Agricultural Mechanics, Vinnytsia, Ukraine
Đević, M., Novaković, D., Miodragović, R., Mileusnić, Z.I. (2002) Savremeni žitni kombajni u uslovima PKB-a. Poljoprivredna tehnika, vol. 26, br. 1-2, str. 29-36
Lazić, V., Manojlović, V. (1991) Efektivnost sistema za žetvu pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, br. 3, 116-121
Lazić, V., Turan, J. (1999) Rad žitnih kombajna na seljačkim gazdinstvima. Savremena poljoprivredna tehnika, 25, br. 3-4, str. 127-134
Miodragović, R., Đević, M. (2004) Contemporary combine harvesters in corn harvesting. u: VI International Symposium Young People and Multidisciplinary Research Temisoara, Romania
Tešić, M., Martinov, M. (1996) Žitni kombajni - noviteti i tendencije razvoja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 22, br. 1-2, str. 61-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2005)
Kombajni nove generacije u uslovima ubiranja kukuruza
Đević Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2004)
Savremeni žitni kombajni u uslovima ubiranja kukuruza
Đević Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2012)
Ubiranje kukuruza u uslovima smanjene vlažnosti
Turan J., i dr.

prikaži sve [11]