Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 30, br. 1, str. 77-83
Kombajni nove generacije u uslovima ubiranja kukuruza
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: kombajni nove generacije; kukuruz; brzina; energija; gubici; učinak
Sažetak
Uvođenje savremenih kombajna nove generacije u tehnološki proces ubiranja poljoprivrednih kultura, sagledava se sa aspekta učinka, gubitka i kvaliteta ovršene mase. Cilj ispitivanja je analiza parametra i pokazatelja rada kombajna nove generacije u uslovima ubiranja kukuruza, na osnovu čega će se sagledati mogućnosti povećanja učinka, produktivnosti rada, i smanjenja utroška goriva po jedinici proizvoda. Na osnovu ispitivanja utvrđene su vrednosti relevantnih parametara i pokazatelja: - kod kombajna A- potrošnja goriva od 14,04 l/ha, odnosno 58,97 l/h pri učinku od 4,2 ha/h i prosečnoj brzini kretanja od 8,0 km/h. - kod kombajna B- potrošnja goriva od 22,50 l/ha, odnosno 45,82 l/h pri učinku od 2,065 ha/h i prosečnoj brzini kretanja od 6,4 km/h. Stepen iskorišćenja oba kombajna iznosi 0,7, s tim da bi se vrednost ovog stepena mogla znatno povećati sa boljom usaglašenosti režima i uslova rada.
Reference
Đević, M. (2002) Izveštaj o eksploatacionom ispitivanju kombajna Claas Lexion 450. Beograd
Đević, M., Miodragović, R. (2004) Contemporary combine harvesters in grain harvesting. u: Fifth International Scientific - Practical Conference Present-Day Problems of Agricultural Mechanics, Vinnytsia, Ukraine
Đević, M., Novaković, D., Miodragović, R., Mileusnić, Z.I. (2002) Savremeni žitni kombajni u uslovima PKB-a. Poljoprivredna tehnika, vol. 26, br. 1-2, str. 29-36
Lazić, V., Manojlović, V. (1991) Efektivnost sistema za žetvu pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, br. 3, 116-121
Lazić, V., Turan, J. (1999) Rad žitnih kombajna na seljačkim gazdinstvima. Savremena poljoprivredna tehnika, 25, br. 3-4, str. 127-134
Miodragović, R., Đević, M. (2004) Contemporary combine harvesters in corn harvesting. u: VI International Symposium Young People and Multidisciplinary Research Temisoara, Romania
Tešić, M., Martinov, M. (1996) Žitni kombajni - noviteti i tendencije razvoja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 22, br. 1-2, str. 61-70
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka