Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 30, br. 4, str. 47-53
Efekti rada kombajna Zmaj 142 rm i John Deere 2264 pri žetvi pšenice u agroekološkim uslovima Srema
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bIPM 'Lifam', Stara Pazova

e-adresasbarac@eunet.yu, polj.fak@verat.net
Ključne reči: kombajn; žetva; gubici; kvalitet
Sažetak
Uvođenje visokoproduktivnih kombajna u tehnološki proces žetve, ima može svega sa aspekta gubitaka i kvaliteta ovršenog zrna. U ovom radu su komparativno prikazani podaci ispitivanja dva tipa žitnih kombajna. Akcenat je na efektima, odnosno gubicima zrna pšenice, u zavisnosti od podešenih parametara,pri čemu se analiziraju dobijeni rezultati i daje stručno mišljenje.
Reference
Čuljat, M. (1997) Poljoprivredni kombajni. Osijek: Poljoprivredni nakladnik, Monografija, 59-68
Đokić, D. (2003) Efekti kombajniranja pšenice u agroekološkim uslovima Srema. Priština-Lešak: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Malinović, N., Turan, J., Mehandžić, R., Popović, V. (2005) Savremeni kombajni u uslovima Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 3, str. 121-125
Mićić, J., Milinković, I. (1995) Poljoprivredne mašine. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Radojević, R., Pavlekić, S., Oljača, M. (1998) Ispitivanje brzinskog polja vazdušne struje sistema za čišćenje na žitnim kombajnima. Poljoprivredna tehnika, Beograd - Zemun, 73
Stanković, J.L., Savić, M., Mehandžić, Ž. (1991) Razvoj žitnih kombajna. u: Aktuelni zadaci mehanizacije - zbornik radova, Opatija, str. 88-89
Tadić, L. (1994) Utvrđivanje gubitaka-rastur zrna u kombajniranju pšenice brzom metodom. Poljotehnika, Beograd, 3, 52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.