Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 32, br. 1, str. 77-84
Rezultati poljsko-laboratorijskih ispitivanja kvaliteta rada nekih kombajna pri žetvi pšenice
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bInstitut za krmno bilje, Kruševac

e-adresasbarac@eunet.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 6918.A: Optimalna tehnološko tehnička rešenja za tržišno orijentisanu biljnu proizvodnju

Ključne reči: kombajn; žetva; kvalitet rada; zrno
Sažetak
Ubiranje pšenice danas se obavlja jednofazno, primenom žetvenih kombajna sa različitom tehnološkom šemom uređaja za vršidbu. Za sve je zajedničko da se žetva obavlja jednofazno, uz različit kvalitet rada. Na kvalitet rada žetvenih kombajna utiče veći broj faktora, počev od stanja useva, podešenosti kombajna, odnosno definisanosti relevantnih parametara, ispravnosti, obučenosti rukovaoca. Ukoliko relevantni parametri nisu usklađeni, onda se kvalitet rada kombajna narušava u značajnoj meri, čime se povećavaju gubici i udeo primesa u ovršenoj masi. Cilj istraživanja bio je da se poljsko-laboratorijskim ispitivanjima nekih kombajna utvrdi kvalitet rada, u zavisnosti od relevantnih parametara, te da se sa osnovu dobijenih rezultata ukaže na prednosti, odnosno na nedostatke primenjene koncepcije.
Reference
Barać, S., Đokić, D., Biberdžić, M. (2005) Efekti rada kombajna Zmaj 142 rm i John Deere 2264 pri žetvi pšenice u agroekološkim uslovima Srema. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 47-53
Čuljat, M. (1997) Poljoprivredni kombajni. Osijek: Poljoprivredni nakladnik
Čuljat, M., Tadić, L. (1987) Mogućnosti i efekti korišćenja kombajna Đuro Đaković M-1620. u: Zbornik radova, Zadar, vol. 2, 124-127
Đević, M., Miodragović, R., Mileusnić, Z.I. (2004) Savremeni žitni kombajn Claas Lexion 450 u uslovima ubiranja kukuruza i pšenice. Poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1, str. 27-40
Đević, M., Novaković, D., Miodragović, R., Mileusnić, Z.I. (2002) Savremeni žitni kombajni u uslovima PKB-a. Poljoprivredna tehnika, vol. 26, br. 1-2, str. 29-36
Đokić, D. (2003) Efekti kombajniranja pšenice u agroekološkim uslovima Srema. Priština-Lešak: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Malinović, N., Turan, J., Mehandžić, R., Popović, V. (2005) Savremeni kombajni u uslovima Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 3, str. 121-125
Mićić, J., Milinković, I. (1995) Poljoprivredne mašine. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Stanković, J.L., Savić, M., Mehandžić, Ž. (1991) Razvoj žitnih kombajna. u: Aktuelni zadaci mehanizacije - zbornik radova, Opatija, str. 88-89
Tadić, L. (1994) Utvrđivanje gubitaka-rastur zrna u kombajniranju pšenice brzom metodom. Poljotehnika, Beograd, 3, 52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.