Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 32, br. 3, str. 81-88
Primena navarivanja u održavanju poljoprivrednih alata
aInstitut IMK '14. oktobar' , Kruševac
bUniverzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Kraljevo
cUniverzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Sažetak
Kao i u ostalim privrednim granama u poljoprivredi se usled dejstva različitih faktora habaju ili kvare i oštećuju mašine, komponente, delovi i alatke. Za obradu zemlje u poljoprivredi se koriste različiti alati. Usled rada u različitim uslovima dolazi do njihovog habanja. U radu je dato nekoliko primera primene navarivanja za njihovu popravku. Navedeni primeri pokazuju opravdanost primene navarivanja u održavanju poljoprivrednih alata.
Reference
*** (1987) u: Zbornik radova sa međunarodnog savetovanja 'Mehanizacija, automatizacija, robotizacija i primena računara u zavarivanju', Pula: Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske
Đurić, S., Milojević, M. (1983) Mehnizacija i automatizacija zavarivačkih radova u Industriji '14. oktobar' Kruševac. u: Savetovanju zavarivača SOUR-a MAG. (III), Niš, april
Jaruga, I., Živčić, I., Gracin, M. (1994) Reparaturno zavarivanje. Zagreb: autorsko izdanje
Kraut, B. (1988) Strojarski priručnik. Zagreb: Tehnička knjiga
Wasserman, R. (2003) Kako se štede milioni reparaturnim zavarivanjem. Bor: Institut za bakar
Živčić, M. (1966) Zavarivanje i srodni postupci. Zagreb: Društvo za tehniku zavarivanja SRH
Živčić, M., Remenar, I. (1972) Zavarivanje - tehnološke podloge i unapređenje. Zagreb: Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske
Živčić, M. (1980) Zavarivanje i srodni postupci - elektrolučno zavarivanje. Zagreb: Društvo za tehniku zavarivanja Hrvatske
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2003)
Primena zavarivanja i navarivanja u revitalizaciji delova izloženih habanju
Vukićević Miomir, i dr.

J Appl Eng Science (2006)
Metodologija primene zavarivanja u održavanju
Marić Aleksandar, i dr.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2001)
Tehnologija primene plakiranih limova za izradu zavarenih konstrukcija
Vukićević Miomir, i dr.

prikaži sve [16]